Il-Grammatika – 6

Il-Werrej tal-Paġna

Il-Grammatika

Il-Kliem Kompost
Il-Punteġġjatura
In-Nomi Verbali
Frażijiet Imtennija
L-Ittri Kapitali
L-Ittri Żgħar
In-Numri
L-Aġġettivi
Ħsejjes Onomatopejċi
Il-Verbi Trilitteri u Kwadrilitteri

 

L-Ortografija

 

L-i Etimoloġika
Il-Mudelli tal-verbi bl-għ
għ mhux h
għu mhux ow
h mhux ħ
i jew e mhux ie
'il u 'l ma’ direzzjonijiet
Il-konsonanti dgħajfin
Kliem magħqud
L-aċċent
L-appostrofu
L-għ fil-kmand
Il-partiċella lil imqassra
L-omofoni
Il-partiċella ma fin-negattiv
Taħriġ ta’ Reviżjoni – Kwiżż

 

Taħriġ fl-Ortografija

 

Agħżel il-ħażina
Agħżel ir-risposta t-tajba
Ikklikkja t-tajba
Ikteb l-għ f’postha
Il-konsonanti dgħajfin
Il-partiċella lil imqassra
Il-partiċella ma fin-negattiv
Il-partiċella lil imqassra
Immarka l-iżball
L-appostrofu
L-omofoni
Ninkiteb kelma waħda
Verbi bl-għ


IL-GRAMMATIKA

Il-Kliem Kompost

Preżentazzjoni Informattiva dwar il-Kliem Kompost (Josette Baldacchino)

Agħżel it-Tajba Taħriġ Interattiv online fuq il-Kliem Kompost (Josette Baldacchino)

Ressaq il-Kliem fil-Post it-TajjebTaħriġ Interattiv online fuq il-Kliem Kompost (Josette Baldacchino)

 


 

Il-Punteġġjatura

Preżentazzjoni – Il-Punteġġjatura fl-Ismijiet tal-Fawna, Flora u Elementi Kimiċi

 

Taħriġ Interattiv – Il-Punteġġjatura fl-Ismijiet tal-Fawna, Flora, u Elementi Kimiċi


 

In-Nomi Verbali

Preżentazzjoni – In-Nomi Verbali (Josette Baldacchino)

 

Ikklikkja r-Risposta t-Tajba – In-Nomi Verbali (Josette Baldacchino)

 

Imla l-vojt bin-nomi Verbali (Josette Baldacchino)

 

Sib in-Nomi Verbali fil-Fittiexa (Josette Baldacchino)


 

Frażijiet Imtennija

Il-Frażijiet Imtennija Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

 

Frażijiet Imtennija  – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)


 

L-Ittri Kapitali

 L-Ittri Kapitali: In-Nies tal-Post – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - In-Nies tal-Post -prezentazzjoni yr 5,6

 

L-Ittri Kapitali: Ismijiet Ġeografiċi – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - Ismijiet Geografici - prezentazzjoni Yr 5,6

L-Ittri Kapitali: Reliġjonijiet – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - Religjonijiet - prezentazzjoni yr 5,6

 L-Ittri Kapitali – Taħriġ

L-Ittri Kapitali - Tahrig Yr 5,6


 

L-Ittri Żgħar

L-Ittri Żgħar – PreżentazzjoniL-Ittri Zghar - prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Żgħar – Taħriġ

L-Ittri Zghar - meta nuzahom - tahrig yr 5,6

In-Numri

Il-Mudell 5 għan-numri 4, 7 u 9 – Preżentazzjoni

il-mudell-5-y5-6

In-numri kardinali mill-ħdax sad-dsatax

(preżentazzjoni magħmula mis-Sa Nadia Bonnici, għalliema fl-Iskola Primarja B tal-Mosta)

 

 In-Numri l-Kbar – Il-Mijiet – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mijiet-y-5-6

In-Numri 0-100 (PPT) – Taħriġ

47-numri-0-100

Il-Mijiet (DOC) – Nota kif tħaddem ir-riżorsa t’hawn taħt.

Il-Mijiet (XLS) – Taħriġ 44-il-mijiet

In-Numri l-Kbar – L-Eluf – Preżentazzjoni / Leħħiet

numri-kbar-eluf-y-5-6

 

L-Eluf (PPT) – Taħriġ 49-l-eluf

In-Numri l-Kbar – L-Għaxart Elefijiet – Preżentazzjoni / Leħħietnumri-kbar-ghaxart-elefijiet-y-5-6

L-Għaxart Elefijiet (Flipchart) – Taħriġ
53-l-ghaxart-elefijiet

 

In-Numri l-Kbar – Il-Mitt Elfijiet (PPT) – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mitt-elfijiet-y-5-6

Il-Mitt Elefijiet – Taħriġ 51-il-mitt-elfijiet

 

Il-Plural tan-Numri (PPT) – Preżentazzjoni3-pl-numri

 

Kejl u Użin – Preżentazzjoni

6-kejl-u-uzin

Kejl u Użin (Notebook) – Taħriġ

8-kejl-u-uzin

Id-Decimali (PPT) – Preżentazzjoni u Taħriġ

1-decimali

In-Numri – it-Temperatura – Preżentazzjoni u Taħriġ

24-in-numri-temperaturaIl-Frazzjonijiet fi Kliem – Preżentazzjoni u Taħriġ

26-naf-nikteb-il-fractions-fi-kliemIl-Flus – Preżentazzjoni u Taħriġ

28-il-flusL-Arloġġ – Minuti – Preżentazzjoni

10-l-arlogg-minutiL-Arloġġ – Minuti – Taħriġ

12-l-arlogg-minutiL-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Preżentazzjoni

20-l-arlogg-filghodufnofsinhar-filghaxijaL-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Taħriġ

22-l-arlogg-filghodu-waranofsinhar-filghaxija


 
 
Il-Kollettiv / Ġemgħat – Attività Interattiva Online imħejjija minn Valerie Agius. 


 

 


L-Aġġettivi

Żewġ Preżentazzjonijiet fuq l-Aġġettiv mis-Sur Stefan Borg 

Preżentazzjoni 1 – L-Aġġettiv man-Non

Preżentazzjoni 2 – Nagħrfu l-Aġġettivi f’Sentenzi


Il-Gradi tal-Aġġettiv (pożittiv, komparattiv, superlattiv)

Id-Diminuttiv

L-Imperattiv

In-Negattiv


 

Il-Ħsejjes Onomatopejċi

Is-Sinonimi

(preżentazzjonijiet magħmula mis-Sa Daniela Jo Micallef, għalliema fl-Iskola Primarja San Bastjan ta’ Ħal Qormi)


 
Il-Verbi Trilitteri u Kwadrilitteri

(preżentazzjoni magħmula mis-Sa Claire Sammut, għalliema fl-Iskola Primarja tar-Rabat)


 

L-ORTOGRAFIJA

L-i etimoloġika (Kliem li jibda bl-i)

Preżentazzjoni / Dokument

L-I Etimologika


 

Iktibni sew: Il-mudelli tal-verbi bl-għ

Stampa-mudelli


 
Iktibni sew: mhux ħ

stampa


 
Iktibni sew: għu mhux ow

stampa


 
Iktibni sew: h mhux ħ

stampa


 
Iktibni sew: i jew e mhux ie

stampa i mhux ie

Iktibni sew: i mhux ie

i mhux ie-stampa


 
Iktibni sew: 'il u 'l ma’ direzzjoni

stampa-direzzjoni


 
Iktibni sew: Il-konsonanti dgħajfin

Stampa Kons Dghajdin


 
Iktibni sew: Kliem magħqud

Stampa-Kliem maghqud


 
Iktibni sew: L-aċċent

stampa-l-accent


 
Iktibni sew: L-appostrofu

Stampa-l-Appostrofu


 
Iktibni sew: L-għ fil-kmand

Stampa-gh imperattiv


 
Iktibni sew: Il-partiċella lil imqassra

Stampa-lil imqassra


 
Iktibni sew: L-omofoni

Stampa-omofoni


 
Iktibni sew: Il-partiċella ma fin-negattiv

stampa negattivDokument bit-titli ta’ kull kartellun.

Taħriġ ta’  Reviżjoni Grammatikali u Ortografiku

Kwizz Claudio Xuereb


 

TAĦRIĠ FL-ORTOGRAFIJA

Aghzel il hazina Agħżel il-ħażina (PPT)


 
Aghzel ir risposta t tajba Agħżel ir-risposta t-tajba (PPT)


 
Ikklikkja t-tajba Ikklikkja t-tajba (PPT)


 
Ikteb l-gh f postha Ikteb l-għ f’postha (PPT)


 
Il-konsonanti dghajfin Il-konsonanti dgħajfin (PPT)


 
Il-particella lil imqassra Il-partiċella lil imqassra (PPT) 


 
Il-Particella ma fin negattiv Il-particella ma fin-negattiv (PPT)


 
Il-particella lil imqassra ma direzzjonijietIl-particella lil imqassra ma’ direzzjonijiet – istruzzjonijiet (DOC)

Il-particella lil imqassra ma’ direzzjonijiet – logħba (DOC)


 
Immarka l-izballImmarka l-iżball (ActiveInspire)


 
l-appostrofuL-Appostrofu (DOC)


 
L-Omofoni L-Omofoni (ActiveInspire)


 
Ninkiteb Kelma Wahda Ninkiteb Kelma Waħda (PPT)


 
verbi bl-gh Verbi bl-għ (ActiveInspire)