Il-Grammatika – 4 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • L-Element Semitiku: Il-Verbi, in-Nomi u l-Aġġettivi – Nota


IL-GRAMMATIKA

Il-Partiċelli

Preżentazzjoni dwar il-Partiċelli (Ann Marie Camilleri)

Il-Particelli


L-Avverbju

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) fuq l-Avverbju (Gail Axiak).

L-għan tar-Riżorsa:
L-istudenti jitħarrġu dwar l-avverbju f’kuntest u dwar it-tipi ta Avverbiji li jeżistu.

Deskrizzjoni: Fl-ewwel taħriġ l-istudenti jridu jmexxu l-avverbji lejn is-sentenzi li jaqblu magħhom. Fit-tieni taħriġ l-istudenti jridu jimmarkaw l-avverbji skont it-tip tagħhom billi jmexxu t-titlu tat-tip lejn il-grupp tal-avverbji rispettivi.

GA p1 GA p2


It-Tempijiet Komposti

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Promethean/ActiveInspire) fuq It-Tempijiet Komposti minn Maria Micallef

L-għan tar-Riżorsa:
L-istudenti jirrevedu t-tempijiet: Perfett, Imperfett u Futur u wara jitgħallmu kif jissawru t-tempijiet komposti fil-Malti (eż. se jkun ħiereġ, kien ħiereġ, ikun ħiereġ).

Deskrizzjoni: Din ir-riżorsa hija magħmula minn 5 paġni. Kull paġna tinkludi taħriġ biex l-istudenti jipprattikaw dak li jkunu tgħallmu. Fl-ewwel u l-ħames paġna wieħed isib taħriġ interattiv fejn l-istudenti jridu jqabblu t-temp mas-sentenza. F’każ li r-risposta tkun żbaljata r-risposta tmur lura fil-post oriġinali tagħha.

MMp1 MMp2 MMp3
MMp4 MMp5

L-Element Semitiku fil-MaltiIl-Verbi, in-Nomi u l-Aġġettivi

(Chris Micallef, Sara Vella, Leontine Mallia)
L-Istorja tal-Lingwa-Nota


Iz-Zokk Morfemiku

Karti tat-taħriġ dwar iz-zokk morfemiku minn Maria Micallef

Nota għall-Istudent

MM-Nota

Taħriġ għall-Istudenti

MM-tahrig