Il-Grammatika – 4 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • L-Element Semitiku: Il-Verbi, in-Nomi u l-Aġġettivi – Nota (Chris Micallef, Sara Vella, Leontine Mallia)


 

IL-GRAMMATIKA

 

Il-Partiċelli

Preżentazzjoni dwar il-Partiċelli (Ann Marie Camilleri)

Il-Particelli


L-Avverbju

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) fuq l-Avverbju (Gail Axiak).

L-għan tar-Riżorsa:
L-istudenti jitħarrġu dwar l-avverbju f’kuntest u dwar it-tipi ta Avverbiji li jeżistu.

Deskrizzjoni: Fl-ewwel taħriġ l-istudenti jridu jmexxu l-avverbji lejn is-sentenzi li jaqblu magħhom. Fit-tieni taħriġ l-istudenti jridu jimmarkaw l-avverbji skont it-tip tagħhom billi jmexxu t-titlu tat-tip lejn il-grupp tal-avverbji rispettivi.

GA p1 GA p2

Riżorsa għall-Bord Interattiv – OpenBoard (Bernice Magro)

L-għan tar-Riżorsa: l-istudenti ser jirrevedu x’inhi l-funzjoni tal-avverbju. Ser jirrevedu wkoll t-tipi differenti ta’ avverbji u jipprattikaw l-użu tagħhom fis-sentenzi.

Deskrizzjoni: Fl-ewwel taħriġ l-istudenti jridu jmexxu l-ittri biex jiffurmaw il-kelma L-Avverbju,
Fit-Tieni taħriġ l-istudenti jridu jsibu mill-fittiexa l-Avverbji moħbija (mis-sit EducaPlay). 
Fit-Tielet taħriġ l-istudenti jridu jressqu t-titli tal-Avverbji fuq il-kategorija t-tajba.
Fir-Raba’ taħriġ l-istudenti jridu jqassmu l-kliem skont t-tifsira tal-Avverbju u jpoġġuhom fil-filliera t-tajba.
Fil-Ħames taħriġ l-istudenti jridu jagħżlu l-istampa li l-aktar taqbel mat-tifisra tal-Avverbju u jispjegaw ir-raġuni għad-deċiżjoni tagħhom.
Fl-aħħar l-istudenti jridu jsawru sentenza b’kull waħda mit-tifsiriet tal-Avverbji (taż-Żmien, tal-Post, tal-Manjiera, tal-Kwantità, tan-Negazzjoni, tat-Twettiq, tad-Dubju u tal-Mistoqsija.  

 


It-Tempijiet Komposti

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Promethean/ActiveInspire) fuq It-Tempijiet Komposti minn Maria Micallef

L-għan tar-Riżorsa:
L-istudenti jirrevedu t-tempijiet: Perfett, Imperfett u Futur u wara jitgħallmu kif jissawru t-tempijiet komposti fil-Malti (eż. se jkun ħiereġ, kien ħiereġ, ikun ħiereġ).

Deskrizzjoni: Din ir-riżorsa hija magħmula minn 5 paġni. Kull paġna tinkludi taħriġ biex l-istudenti jipprattikaw dak li jkunu tgħallmu. Fl-ewwel u l-ħames paġna wieħed isib taħriġ interattiv fejn l-istudenti jridu jqabblu t-temp mas-sentenza. F’każ li r-risposta tkun żbaljata r-risposta tmur lura fil-post oriġinali tagħha.

MMp1 MMp2 MMp3
MMp4 MMp5

L-Element Semitiku fil-Malti

Il-Verbi, in-Nomi u l-Aġġettivi– (Chris Micallef, Sara Vella, Leontine Mallia)
L-Istorja tal-Lingwa-Nota


 


Il-Forom tal-Verbi

Kisba: Naf kif jitnisslu verbi tat-2, il-5, it-3 u s-6 forma u napprezza t-tifsiriet semantiċi differenti li jistgħu jwasslu (bħal tifsira kawżattiva, riflessiva, transittiva, passiva u l-bqija) bħal kiser idu, kisser it-tazza, tkisser bix-xogħol, il-ħġieġa tkissret; id-dar tbierket, il-qassir bierek l-iskola.

It-2 Forma (1) – Tisliba DOCX / PDF (Joe Cini)

It-2 Forma (2) – Tisliba DOCX / PDF (Joe Cini)

Il-5 Forma – Tisliba DOCX / PDF (Joe Cini)


 

Iz-Zokk Morfemiku

Karti tat-taħriġ dwar iz-zokk morfemiku (Maria Micallef)

Nota għall-Istudent

MM-Nota

Taħriġ għall-Istudenti

MM-tahrig


 

Iz-Zokk Morfemiku u l-Affissi

Kisba: Naf li xi verbi, flok is-sistema tal-għerq, jużaw iz-zokk morfemiku flimkien ma’ għadd ta’ prefissi u suffissi biex inisslu kliem u tifsiriet ġodda, bħal miz-zokk eduk innisslu nedukaw, edukajna, edukat, edukatur, edukattiv, maledukat, u l-bqija.

Tisliba Interattiva fuq iz-Zokk Morfemiku u l-Affissi fl-aspett Rumanz u Ingliż tal-Kitba bil-Malti (Abigail Deguara


Karti tat-taħriġ bit-Tisliba u l-Ħjiel tat-Tweġibiet.