Il-Kitba – 3

Il-Werrej tal-Paġna

 

Stampa Storja

Kitba ta’ Sentenzi 

Kitba ta’ Kepxin

Taqbiliet

 


 

K1 – Nikteb u nifforma sentenzi sempliċi  jew paragrafu fuq suġġetti li jien midħla tagħhom.

 

Stampa Storja

Stampi fi Preżentazzjoni – L-istampi kollha tat-taħriġ tal-kitba użati għal Stampa Storja  miġbura fi preżentazzjoni.

Fil-klassi Ghand il-Veterinarju Harga fil-Kampanja Hdejn il-Bahar Il-Festin
Il-Pizza Ir-Ritratt Ix-Xita Lejla fid-Dar Tliet Nisa


 

  • Fil-Klassi

Fil-klassi1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Għand il-Veterinarju

Ghand il-Veterinarju1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Ħarġa fil-Kampanja

Harga fil-Kampanja1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Ħdejn il-Baħar

Hdejn il-Bahar1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Il-Festin

Il-Festin1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Il-Pizza

Il-Pizza1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Ir-Ritratt

Ir-Ritratt1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Ix-Xita

Ix-Xita1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Lejla fid-Dar

Lejla fid-Dar1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

  • Tliet Nisa

Tliet Nisa1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


Kitba ta’ Sentenzi

Riżorsi għall-kitba magħmulin mill-għalliema (mill-1 sat-3 Sena)

Il-klassi tiegħi (preżentazzjoni ta’ Luigiana Curmi, għalliema fl-Iskola Primarja tal-Għarb, Għawdex)


 

K2 – Bl‑għajnuna tal‑għalliem/a tiegħi, ngħaqqad sentenzi sempliċi f’paragrafu.

Preżentazzjoni dwar x’għandna nagħmlu meta mmorru l-baħar. Tista’ sservi ta’ spunt għall-kitba kreattiva. Riżorsa tas-Sa Antonella Ferrante u tas-Sa Louise Chircop.

Hdejn il-Bahar


 

K5 – Nikteb kepxins taħt ritratti u stampi fuq nies u ħwejjeġ li nara madwari.

 

Kepxin

Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni


 
K7 – Inkompli u nimla l‑vojt f’taqbiliet sempliċi ta’ strofa waħda jew tnejn fuq suġġetti li jinteressawni bħall‑ambjent ta’ madwari u fuq l‑ħlejjaq li nħobb u l‑affarijiet li nħobb nagħmel.

Iz-zghar tal-annimali