Il-Grammatika – 5

Il-Werrej tal-Paġna

Il-Grammatika

L-Ortografija

Taħriġ fl-Ortografija


 

Il-Grammatika

Il-Konsonanti Qawwija u Rotob – L-Assimilazzjoni

Naf kif għandi nagħraf liema konsonanti nikteb meta sseħħ l-Assimilazzjoni fil-Bidu jew fin-Nofs ta’ kelma (Nomi u Verbi) 

Taħriġ – Ikklikkja t-Tajba


 

Il-Prepożizzjonijiet

Naf nikteb tajjeb għall- / bħall- / lill- meta jkunu quddiem kliem li jibda b’konsonanti xemxin. (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

Naf nikteb tajjeb għal / għall-; bħal / bħall-; lil / lill-. (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

Ressaq is-sentenza fuq il-prepożizzjoni li tidħol fil-vojt: Taħriġ Online (Josette Baldacchino) 


 

Konġunzjonijiet

Naf nuża tajjeb fil-kitba ta’ sentenzi l-Konġunzjonijiet inkella, jew, għax, sabiex, mela, billi, għalhekk – Preżentazzjoni (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

 

Taħriġ (Logħba fi Grupp) 

Ressaq is-sentenza fuq il-konġunzjoni li tidħol fil-vojt. (Taħriġ Online)


 

Il-Futur

Naf nuża verbi li jkollhom konsonanti sħaħ u dgħajfin (barra dawk li jibdw bl-għ u l-h) fit-Temp u l-Persuna t-tajba fit-taħdit u l-kitba tas-sentenzi  (Skont is-Sillabu l-Ġdid tal-5 Sena) – Preżentazzjoni Informattiva, skont is-Sillabu l-Ġdid  (Josette Baldacchino)  

Preżentazzjoni – Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

In-Negattiv

Naf kif nagħmel in-Negattiv ta’ verbi sħaħ u dgħajfin inklużi dawk bl-għ u l-h fl-imperfett u l-perfett. 

In-Negattiv tal-Preżentazzjoni 

 

Ikteb is-sentenzi fin-Negattiv – Karti tat-Taħriġ

 

Aktar taħriġ Karti tat-Taħriġ


 

Il-Mamma u l-Għerq

Naf noħroġ għadd ta’ kliem minn kelma ewlenija (verb/nom/aġġettiv), nagħraf li hemm konsonanti komuni fihom kollha u li dawn jissejħu l-għerq tal-kelma.

Il-Mamma u l-Għerq – Preżentazzjoni

Il-Mamma u l-Għerq – Tisliba (Għerq q-s-r)

Il-Mamma u l-Għerq – Tisliba (Għerq t-l-f)

Fittiexa – Inħaddmu l-Għerq q-s-m

Il-Mamma u l-Għerq – Karti tat-Taħriġ


 

L-Għadd – Il-Plural

Naf nagħmel il-plural tan-nomi kemm dawk li jinqdew bil-form tal-Plural Sħiħ kif ukoll dawk li jagħmlu l-Plural Miksur.

L-Għadd – Il-Plural: Preżentazzjoni

 

L-Għadd – il-Plural: Ikklikkja t-Tajba

 

L-Għadd – il-Plural: Ikklikkja n-Nomi fil-Plural

 

L-Għadd – il-Plural: Ressaq il-Kelma Taħt il-Grupp it-Tajjeb

L-Għadd – il-Plural: Tisliba

L-Għadd – il-Plural: Karti tat-Taħriġ


 

Il-Ġens

Naf nagħti l-maskil u l-femminil ta’ għadd ta’ nomi li jsiru b’kelma differenti.

Preżentazzjoni fuq il-Ġens: Maskil u Femminil (Josette Baldacchino)


Taħriġ Interattiv (Josette Baldacchino)

Karta tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

Il-Pronomi Mehmużin

Naf nuża l-pronomi mehmużin ma’ nomi u verbi.

Il-Pronomi Mehmużin – Preżentazzjoni

Ikklikkja l-Pronomi Mehmużin – Preżentazzjoni Interattiva


Ikteb il-Pronom Mehmuż – Riżorsa Online

Imla l-Vojt bil-Pronomi Mehmużin – Taħriġ Online

Aqra l-Ħrafa u Imla l-Vojt bil-Pronomi Mehmużin – Karta tat-Taħriġ 

L-Aġġettivi

Naf li l-aġġettiv pożittiv jista’ jsir ukoll minn għadd ta’ nomi bl-għajnuna ta’ suffissi.

L-Aġġettivi – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

L-Aġġettivi – Karti tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)

L-Aġġettivi (Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat)

L-Aġġettivi opposti (Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat)


 

L-Appostrofu

Naf li l-appostrofu jintuża fl-aħħar ta’ xi verbi minflok l-għ li ma tinkitibx fl-aħħar. Eż. sema’, laqa’, faqa’, tela’.

Preżentazzjoni Informattiva   – L-Appostrofu (Josette Baldacchino)

Taħriġ – Online (Josette Baldacchino)

 

Karti tat-Taħriġ fuq l-Appostrofu (Josette Baldacchino)


 

L-Aċċent Grafiku

Naf liema kliem barrani jieħu l-aċċent fuq l-aħħar ittra tal-kelma u kif dan jinkiteb differenti minn appostrofu.

L-Aċċent Grafiku – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

L-Aċċent Grafiku – Karti tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

Il-Punt Esklamattiv

Naf li meta s-sentenza jkollha x-xejra u t-ton ta’ stagħġib, approvazzjoni, diżapprovazzjoni, kmand, ċanfira, theddida, assurdità, u l-bqija, nagħlaqha bis-sinjal esklamattiv.

Il-Punt Esklamattiv (!) – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Taħriġ Interattiv fuq il-Punt Esklamattiv (Josette Baldacchino)


 

L-Għ u l-H f’Nofs il-Kelma

Naf kif nikteb nomi li għandhom l-għ jew l-h fin-nofs billi nqabbilhom ma’ nomi oħra li jservuni ta’ mudell bħal baqar biex nikteb sewwa mogħoż, kagħak, nagħal, nagħaġ; xogħli u dahri jinbnew fuq laħmi.

Naf nikteb l-Għ u l-H f’posthomPreżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Spjegazzjoni kif għandek tuża l-Leħħiet  u

Taħriġ: Poġġi fejn suppost l-Għ u l-H 

Preżentazzjoni – Mudelli tal-Għ u H – Taħriġ

Karti tat-Taħriġ – Mudelli tal-Għ u H


 

L-Omofoni

Naf norbot il-kitba mat-tifsira ta’ xi nomi u verbi li jkunu kkonjugati fil-perfett, inklużi dawk li jkollhom l-għ u l-h,u li jinstemgħu l-istess.

Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Ikklikkja r-Risposta t-Tajba – Taħriġ Interattiv (Josette Baldacchino)

Karti tat-Taħriġ dwar l-Omofoni – (Josette Baldacchino)


 

L-Ittri Kapitali

L-Ittri Kapitali: In-Nies tal-Post – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)L-Ittri Kapitali - In-Nies tal-Post -prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Kapitali: Ismijiet Ġeografiċi – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)L-Ittri Kapitali - Ismijiet Geografici - prezentazzjoni Yr 5,6

 

L-Ittri Kapitali: Reliġjonijiet – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)L-Ittri Kapitali - Religjonijiet - prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Kapitali – Taħriġ (Josette Baldacchino)

L-Ittri Kapitali - Tahrig Yr 5,6


 

L-Ittri Żgħar

L-Ittri Żgħar – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)L-Ittri Zghar - prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Żgħar – Taħriġ (Josette Baldacchino)

L-Ittri Zghar - meta nuzahom - tahrig yr 5,6


 

In-Numri

Il-Mudell 5 għan-numri 4, 7 u 9 – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

il-mudell-5-y5-6

 In-Numri l-Kbar – Il-Mijiet – Preżentazzjoni / Leħħiet (Josette Baldacchino)numri-kbar-mijiet-y-5-6

In-Numri 0-100 (PPT) – Taħriġ (Josette Baldacchino)

47-numri-0-100

Il-Mijiet (DOC) – Nota kif tħaddem ir-riżorsa t’hawn taħt.

Il-Mijiet (XLS) – Taħriġ  (Josette Baldacchino)44-il-mijiet

In-Numri l-Kbar – L-Eluf – Preżentazzjoni / Leħħiet (Josette Baldacchino)

numri-kbar-eluf-y-5-6L-Eluf (PPT) – Taħriġ (Josette Baldacchino)49-l-eluf

In-Numri l-Kbar – L-Għaxart Elefijiet – Preżentazzjoni / Leħħiet (Josette Baldacchino)numri-kbar-ghaxart-elefijiet-y-5-6
L-Għaxart Elefijiet (Flipchart) – Taħriġ 
(Josette Baldacchino)


53-l-ghaxart-elefijiet

 

In-Numri l-Kbar – Il-Mitt Elfijiet (PPT) – Preżentazzjoni / Leħħiet (Josette Baldacchino)numri-kbar-mitt-elfijiet-y-5-6

Il-Mitt Elefijiet – Taħriġ (Josette Baldacchino) 51-il-mitt-elfijietIl-Plural tan-Numri (PPT) – Preżentazzjoni  (Josette Baldacchino)3-pl-numri

Kejl u Użin – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

6-kejl-u-uzin

Kejl u Użin (Notebook) – Taħriġ (Josette Baldacchino)

8-kejl-u-uzin

Id-Decimali (PPT) – Preżentazzjoni u Taħriġ (Josette Baldacchino)

1-decimali

In-Numri – it-Temperatura – Preżentazzjoni u Taħriġ (Josette Baldacchino)

24-in-numri-temperatura

 

Il-Frazzjonijiet fi Kliem – Preżentazzjoni u Taħriġ (Josette Baldacchino)

26-naf-nikteb-il-fractions-fi-kliem

 

Il-Flus – Preżentazzjoni u Taħriġ (Josette Baldacchino)

28-il-flus


 

Il-Ħin

L-Arloġġ – Minuti – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

10-l-arlogg-minuti

 

L-Arloġġ – Minuti – Taħriġ (Josette Baldacchino)

12-l-arlogg-minuti

 

L-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

20-l-arlogg-filghodufnofsinhar-filghaxija

 

L-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Taħriġ (Josette Baldacchino)

22-l-arlogg-filghodu-waranofsinhar-filghaxija


 

It-Temp Passat

Preżentazzjoni fuq il-Passat, mill-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.

Il-Passat 1

Il-Passat 2 Preżentazzjoni mill-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.

Il-Passat 2


 

It-Temp Preżent

Il-PreżentPreżentazzjoni milll-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.  Il-Prezent 1

Preżentazzjoni dwar l-Artiklu, mis-Sa J. Mifsud.

L-artiklu


 

Il-Vokali tal-Leħen

Il-Vokali tal-Leħen – (Għalliema Skola Primarja B Mosta)

L-artiklu(Riżorsi ta’ Luigiana Curmi)

Preżentazzjoni dwar il-Mamma u l-Għerq, mis-Sa J. Mifsud.

mamma u gherq


 

In-Negattiv

Preżentazzjoni dwar In-Negattiv, mis-Sa J. Mifsud.

In-negattiv

Preżentazzjoni dwar in-Numri bl-Għ, mis-Sa J. Mifsud.

In-numri bl-gh

Grazzi lill-għalliema Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat, Malta, ta’ dawn ir-riżorsi sbieħ.


 
Il-Verbi moħfija

Is-Sinonimi (Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat)


 

L-ORTOGRAFIJA

L-i etimoloġika (Kliem li jibda bl-i)

Preżentazzjoni / Dokument

L-I Etimologika


 

Iktibni sew: Il-mudelli tal-verbi bl-għ

Stampa-mudelli


 

Iktibni sew: mhux ħ

stampa


 

Iktibni sew: għu mhux ow

stampa


 

Iktibni sew: h mhux ħ

stampa


 

Iktibni sew: i jew e mhux ie

stampa i mhux ie

Iktibni sew: i mhux ie

i mhux ie-stampa


 

Iktibni sew: il u l ma’ direzzjoni

stampa-direzzjoni


 

Iktibni sew: Il-konsonanti dgħajfin

Stampa Kons Dghajdin


 

Iktibni sew: Kliem magħqud

Stampa-Kliem maghqud


 

Iktibni sew: L-aċċent

stampa-l-accentIktibni sew: L-appostrofu


 
Stampa-l-Appostrofu


 

Iktibni sew: L-għ fil-kmand

Stampa-gh imperattiv


 

Iktibni sew: Il-partiċella lil imqassra

Stampa-lil imqassra


 

Iktibni sew: L-omofoni

Stampa-omofoni


 

Iktibni sew: Il-partiċella ma fin-negattiv

stampa negattiv


 

Dokument bit-titli għal kull kartellun.


 

Taħriġ fl-Ortografija (Josette Baldacchino)

Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku t’hawn fuq.

Agħżel il-Ħażina (PPT)


 

stampa ikklikkAgħżel it-Tajba (ActiveInspire)


 
aghzel it tajba

Agħżel i jew e jew ie (Smartboard)

stampa


 

Il-Konsonanti Dgħajfin (Smartboard)

stampa


 

Kliem bl-Appostrofu (Smartboard)

stampa


 

L-Aċċenti (PPT)

stampa


 

Il-lil Imqassra (PPT)

stampa


 

Il-lil ma’ Direzzjonijiet (PPT)

stampa


 

L-Omofoni (ActivInspire)

Untitled


 

Il-Ma tan-Negattiv (Smartboard)

stampa


 

Niktbu l- fejn Suppost (DOC)

stampa


 

Niktbu Kelma Waħda (ActiveInspire)

stampa


 

Verbi bl- (ActiveInspire)

stampa