Il-Grammatika – 5

Il-Grammatika

Il-Konsonanti Qawwija u Rotob – L-Assimilazzjoni

Naf kif għandi nagħraf liema konsonanti nikteb meta sseħħ l-Assimilazzjoni fil-Bidu jew fin-Nofs ta’ kelma (Nomi u Verbi) 

Taħriġ – Ikklikkja t-Tajba


Il-Prepożizzjonijiet

Naf nikteb tajjeb għall- / bħall- / lill- meta jkunu quddiem kliem li jibda b’konsonanti xemxin. (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

Naf nikteb tajjeb għal / għall-; bħal / bħall-; lil / lill-. (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

Ressaq is-sentenza fuq il-prepożizzjoni li tidħol fil-vojt: Taħriġ Onlajn (Josette Baldacchino) 


Konġunzjonijiet

Naf nuża tajjeb fil-kitba ta’ sentenzi l-Konġunzjonijiet inkella, jew, għax, sabiex, mela, billi, għalhekk – Preżentazzjoni (Sillabu l-ġdid tal-5 Sena)

 

Taħriġ (Logħba fi Grupp) 

Ressaq is-sentenza fuq il-konġunzjoni li tidħol fil-vojt. (Taħriġ Onlajn)


Il-Futur 

Naf nuża verbi li jkollhom konsonanti sħaħ u dgħajfin (barra dawk li jibdw bl-għ u l-h) fit-Temp u l-Persuna t-tajba fit-taħdit u l-kitba tas-sentenzi  (Skont is-Sillabu l-Ġdid tal-5 Sena) – Preżentazzjoni Informattiva, skont is-Sillabu l-Ġdid  (Josette Baldacchino)  

Preżentazzjoni – Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

L-Ittri Kapitali

L-Ittri Kapitali: In-Nies tal-Post – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - In-Nies tal-Post -prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Kapitali: Ismijiet Ġeografiċi – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - Ismijiet Geografici - prezentazzjoni Yr 5,6

 

L-Ittri Kapitali: Reliġjonijiet – PreżentazzjoniL-Ittri Kapitali - Religjonijiet - prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Kapitali – Taħriġ

L-Ittri Kapitali - Tahrig Yr 5,6

L-Ittri Żgħar

L-Ittri Żgħar – PreżentazzjoniL-Ittri Zghar - prezentazzjoni yr 5,6

L-Ittri Żgħar – Taħriġ

L-Ittri Zghar - meta nuzahom - tahrig yr 5,6

In-Numri

Il-Mudell 5 għan-numri 4, 7 u 9 – Preżentazzjoni

il-mudell-5-y5-6

 In-Numri l-Kbar – Il-Mijiet – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mijiet-y-5-6

In-Numri 0-100 (PPT) – Taħriġ

47-numri-0-100

Il-Mijiet (DOC) – Nota kif tħaddem ir-riżorsa t’hawn taħt.

Il-Mijiet (XLS) – Taħriġ 44-il-mijiet

In-Numri l-Kbar – L-Eluf – Preżentazzjoni / Leħħiet

numri-kbar-eluf-y-5-6L-Eluf (PPT) – Taħriġ 49-l-eluf

In-Numri l-Kbar – L-Għaxart Elefijiet – Preżentazzjoni / Leħħietnumri-kbar-ghaxart-elefijiet-y-5-6
L-Għaxart Elefijiet (Flipchart) – Taħriġ
53-l-ghaxart-elefijiet

In-Numri l-Kbar – Il-Mitt Elfijiet (PPT) – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mitt-elfijiet-y-5-6

Il-Mitt Elefijiet – Taħriġ 51-il-mitt-elfijietIl-Plural tan-Numri (PPT) – Preżentazzjoni3-pl-numri

Kejl u Użin – Preżentazzjoni

6-kejl-u-uzin

Kejl u Użin (Notebook) – Taħriġ

8-kejl-u-uzin

Id-Decimali (PPT) – Preżentazzjoni u Taħriġ

1-decimali

In-Numri – it-Temperatura – Preżentazzjoni u Taħriġ

24-in-numri-temperatura

 

Il-Frazzjonijiet fi Kliem – Preżentazzjoni u Taħriġ

26-naf-nikteb-il-fractions-fi-kliem

 

Il-Flus – Preżentazzjoni u Taħriġ

28-il-flus

 

L-Arloġġ – Minuti – Preżentazzjoni

10-l-arlogg-minuti

 

L-Arloġġ – Minuti – Taħriġ

12-l-arlogg-minuti

 

L-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Preżentazzjoni

20-l-arlogg-filghodufnofsinhar-filghaxija

 

L-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Taħriġ

22-l-arlogg-filghodu-waranofsinhar-filghaxija

Preżentazzjoni fuq il-Passat, mill-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.

Il-Passat 1

Il-Passat 2 Preżentazzjoni mill-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.

Il-Passat 2

 

Il-PreżentPreżentazzjoni milll-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta.  Il-Prezent 1

Preżentazzjoni dwar l-Artiklu, mis-Sa J. Mifsud.

L-artiklu

Il-Vokali tal-Leħen – (Għalliema Skola Primarja B Mosta)

L-artiklu(Riżorsi ta’ Luigiana Curmi)

Preżentazzjoni dwar il-Mamma u l-Għerq, mis-Sa J. Mifsud.

mamma u gherq

Preżentazzjoni dwar In-Negattiv, mis-Sa J. Mifsud.

In-negattiv

Preżentazzjoni dwar in-Numri bl-Għ, mis-Sa J. Mifsud.

In-numri bl-gh

Grazzi lill-għalliema Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat, Malta, ta’ dawn ir-riżorsi sbieħ.

Il-Verbi moħfija

Is-Sinonimi

L-Aġġettivi

L-Aġġettivi opposti


 

L-ORTOGRAFIJA

L-i etimoloġika (Kliem li jibda bl-i)

Preżentazzjoni / Dokument

L-I Etimologika

 

Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku

Iktibni sew: Il-mudelli tal-verbi bl-għ

Stampa-mudelli

 

Iktibni sew: mhux ħ

stampa

 

Iktibni sew: għu mhux ow

stampa

 

Iktibni sew: h mhux ħ

stampa

 

Iktibni sew: i jew e mhux ie

stampa i mhux ie

Iktibni sew: i mhux ie

i mhux ie-stampa

 

Iktibni sew: il u l ma’ direzzjoni

stampa-direzzjoni

 

Iktibni sew: Il-konsonanti dgħajfin

Stampa Kons Dghajdin

 

Iktibni sew: Kliem magħqud

Stampa-Kliem maghqud

 

Iktibni sew: L-aċċent

stampa-l-accentIktibni sew: L-appostrofu

Stampa-l-Appostrofu

 

Iktibni sew: L-għ fil-kmand

Stampa-gh imperattiv

 

Iktibni sew: Il-partiċella lil imqassra

Stampa-lil imqassra

 

Iktibni sew: L-omofoni

Stampa-omofoni

 

Iktibni sew: Il-partiċella ma fin-negattiv

stampa negattiv

Dokument bit-titli għal kull kartellun.

Taħriġ fl-Ortografija (Josette Baldacchino)

Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku t’hawn fuq.

Agħżel il-Ħażina (PPT)

stampa ikklikkAgħżel it-Tajba (ActiveInspire)

aghzel it tajba

 

Agħżel i jew e jew ie (Smartboard)

stampa

 

Il-Konsonanti Dgħajfin (Smartboard)

stampa

 

Kliem bl-Appostrofu (Smartboard)

stampa

 

L-Aċċenti (PPT)

stampa

 

Il-lil Imqassra (PPT)

stampa

 

Il-lil ma’ Direzzjonijiet (PPT)

stampa

 

L-Omofoni (ActivInspire)

Untitled

 

Il-Ma tan-Negattiv (Smartboard)

stampa

 

Niktbu l- fejn Suppost (DOC)

stampa

 

Niktbu Kelma Waħda (ActiveInspire)

stampa

 

Verbi bl- (ActiveInspire)

stampa