Is-Sillabu – 4

Il-Werrej tal-Paġna

Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti għar-Raba’ Sena (Livell 5)
Il-Programm tal-Metalingwa u tal-Letteratura għar-Raba’ Sena (Livell 5)
Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi
Il-Malti bħala lingwa Barranija (Livell 6)
Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi (MLB)
Pjanijiet ta’ Ħidma
Dokument u Gwida għaż-Żamma u l-Komputazzjoni tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu
L-Eżami Annwali tal-Malti tar-Raba’ Sena
Kotba Obbligatorji u Supplimentari tar-Raba’ Sena
Mudell ta’ Karta Alternattiva tal-Eżami tar-Raba’ Sena


 
Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti: (Livell 5) Ir-Raba’ Sena Primarja 

Il-Programm tal-Metalingwa u tal-Letteratura: (Livell 5) – Ir-Raba’ Sena Primarja


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi: Mejju 2018


 
Il-Malti bħala Lingwa Barranija (Livell 6) – Ir-Raba’ Sena Primarja

 


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija


 

Pjanijiet ta’ Ħidma

Kampjuni ta’ Pjanijiet ta’ Ħidma li jistgħu jintużaw mill-għalliema tat-4 sena (Primarja)

Tista’ tara l-karti mgħoddija tal-eżamijiet annwali tal-Malti minn hawn.
Agħżel is-sena li tixtieq.


 
Dokument (Excel Sheet) u gwida għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki talAssessjar Kontinwu


 

L-Eżami Annwali tal-Malti tar-Raba’ Sena

Iċ-Ċirkulari | Linji Gwida tar-Raba’ Sena


 

Il-Kotba Obbligatorji tar-Raba’ Sena

Lingwa

Stilel 4
Klikk 4

Letteratura

Senduq Kuluri (oranġjo)
Senduq Buffuri (oranġjo)

Il-Kotba Supplimentari għall-Primarja

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Lulju 2017)

Lista aġġornata ta’ kotba ta’ qari supplimentari tal-Malti fil-Primarja (stejjer u poeżiji) (Diċembru 2016)

Il-lista tal-kotba għall-qari supplimentari


 

Mudell ta’ Karta Alternattiva tal-Eżami (Livell 4 – 5)

Karta Alternattiva tal-Malti Mudell (Livell 4-5) għall-istudenti tar-4 u l-5 sena tal-primarja fuq l-1 u t-2 ċekkjatura.

Il-Fehim mill-Qari u l-Kitba: PDFDOC

Il-Fehim mis-Smigħ – Karta għall-Għalliema: PDF / DOC

Il-Fehim mis-Smigħ – Karta tal-Istudenti: PDFDOC

L‑Iskema tal‑Marki: PDF / DOC

Karta Alternattiva 2017 tar-4 u l-5 sena (Livell 4-5). 

Il-Karta Alternattiva 1 – Il-Fehim mill-Qari u l-Kitba – 2017

Il-Karta Alternattiva 1 – Skema_Marki

Il-Karta Alternattiva 2 – Il-Fehim mill-Qari u l-Kitba – 2017

Il-Karta Alternattiva 2 – Skema ta’ Marki

Karta Alternattiva 2015 tar-4 u l-5 sena (Livell 4-5). 

Karta tal-Qari u l-Kitba 2015: PDF