It-Taħdit – 3 SEK

L-Istorja tal-Lingwa u l-Identità Maltija (Ryan Galea u Marie Claire Zammit)

Permezz ta’ analiżi tal-ismijiet tad-djar Malti, l-istudenti jsiru konxji kif dawn l-ismijiet jirriflettu l-identità Maltija u l-istorja ta’ pajjiżna. Din il-lezzjoni tinkludi numru ta’ riżorsi interattivi.

Noti tal-Lezzjoni  

 

L-Użu tal-Kompjuters: Kollox ward u żahar? (Alexia Saliba)

Dan il-kartun jista’ jintuża biex titqanqal taħdita dwar il-vantaġġi tal-kompjuters f’ħajjitna, u kif ukoll xi diffikultajiet li jġib miegħu l-użu ħażin jew malizzjuż tiegħu. 

Din ir-riżorsa tista’ tintuża bħala introduzzjoni għal taħriġ fil-kitba argumentattiva.  

Din ir-riżorsa tista’ tiġi emendata permezz tal-Cartoon Story Maker