It-Taħdit – 3 SEK

L-Istorja tal-Lingwa u l-Identità Maltija (Ryan Galea u Marie Claire Zammit)

Permezz ta’ analiżi tal-ismijiet tad-djar Malti, l-istudenti jsiru konxji kif dawn l-ismijiet jirriflettu l-identità Maltija u l-istorja ta’ pajjiżna. Din il-lezzjoni tinkludi numru ta’ riżorsi interattivi.

Noti tal-Lezzjoni