Il-Proża – 5 SEK

WERREJ TAL-PAĠNA


  • Il-Komponiment Letterarju

Noti mmirati għal studenti ta’ Rotta 2 dwar kif għandek tfassal il-Komponiment Letterarju marbut mar-rumanzett Il-Ħarsa ta’ Rużann (Marlon Barbara – Kap tad-Dipartiment tal-Malti.


 

  • Xtara l-Ħut fil-Baħar ta’ Lawrence Mizzi

Preżentazzjoni analitika tas-silta. (Doreen Coleiro)

Xtara l-hut fil-bahar

 

  • Ċensina ta’ Lino Spiteri

Dramm imnebbaħ mis-silta Ċensina ta’ Lino Spiteri miktub minn Mario Azzopardi