Il-Malti bħala Lingwa Barranija

 

Agħżel il-livell:

 Il-Primarja Il-Medja   Is-Sekondarja
Karti tal-Eżami

 

 

DCM 159 – Pjan ta’ Ħidma għat-Tagħlim tal-Malti lill-Barranin u Laqgħa ta’ Informazzjoni

Pjan ta’ ħidma – Malti għall-barranin

Ċirkolari ta’ gwida għall-għalliema li se jgħallmu l-Malti  lill-Barranin matul is-sena skolastika 2015-2016.

L-għalliema tal-Malti huma mgħarrfa li sakemm jibdew jintużaw il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Malti bħala Lsien Barrani, għandhom jużaw il-pjan ta’ ħidma għat-tagħlim u sakemm jibdew jintużaw il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Malti bħala Lsien Barrani, għandhom jużaw il-pjan ta’ ħidma għat-tagħlim tal-Malti lill-klassijiet tal-istudenti barranin mehmuż ma’ din iċ-ċirkulari. Dan il-pjan huwa msejjes fuq il-Qafas Komuni Ewropew għal-lingwi, Livell A1.