Irfina fil-kitba tal-Malti

Ix-xahar id-dieħel (Frar 2015), id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti se jiftħu l-għaxar kors universitarju fil-qari tal-provi bil-Malti. Għal sena oħra, dan il-kors se jkun offrut kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Il-kors hu twil sena u l-lezzjonijiet tiegħu jsiru darbtejn fil-ġimgħa:

F’Malta: l-Università (l-Imsida), nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis, mill-5.30pm sat-8.30pm.

F’Għawdex: l-Università (ix-Xewkija), nhar ta’ Ġimgħa mill-5pm sad-9pm u nhar ta’ Sibt mit-8.00am sa 12.00pm. Il-kors jerġa’ jiftaħ f’Għawdex jekk jintlaħaq in-numru minimu ta’ applikanti eliġibbli. Għalhekk inħeġġu ħafna lill-għalliema u lill-uffiċjali li jaħdmu fl-amministrazzjoni tal-iskejjel f’Għawdex biex jaħtfu din l-opportunità li jaġġornaw ruħhom fil-kitba bil-Malti, f’Għawdex stess, u japplikaw.

Il-kors, minbarra li jħarrġek u jgħinek tirrevedi l-grammatika u l-ortografija tal-Malti biex tirfina l-kitba tiegħek bil-Malti, jagħtik ukoll iċ-ċans li tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-kitba tal-Malti. Għal dan il-għan jinkludi kemm lezzjonijiet prattiċi ta’ korrezzjoni, kif ukoll sessjonijiet fuq il-kitba u t-tiswija tal-Malti bil-kompjuter.

Huwa kors imfittex ħafna minn dawk li jużaw il-Malti f’xogħolhom u fil-pubblikazzjonijiet, bħalma huma l-ħaddiema tal-kunsilli lokali u tal-parroċċi, l-impjegati taċ-Ċivil u tas-settur Privat, l-għalliema tal-Malti u mhux, dawk li jaħdmu fl-istamperiji, ix-xandara u l-ġurnalisti (gazzetti, internet u televixin), it-tradutturi, u kull min jixtieq jikteb il-Malti bla żbalji.

L-applikazzjonijiet fetħu diġà u jibqgħu jintlaqgħu sal-Ġimgħa, 16 ta’ Jannar 2015. Il-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat b’mod elettroniku mis-sit tal-Università: www.um.edu.mt/apply.

Għal tagħrif ieħor fuq il-kors u fuq kif tapplika, idħol f’dan is-sit. Tista’ tara wkoll il-ktejjeb tal-kors u tikteb direttament lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Dan it-tagħrif tqassam ukoll f’din iċ-ċirkulari.

Tnedija ta’ ‘cartoons’ bil-Malti

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Jannar 2015, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta u l-għaqda volontarja Write Deal Association se jniedu żewġ cartoons sbieħ bil-Malti: Is-Sbejħa Rieqda u Il-Ħwejjeġ Ġodda tal-Imperatur.

Dawn imbagħad se jkunu jistgħu jintużaw b’xejn fl-iskejjel primarji tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti biex jitgawdew mit-tfal u jitgħallmu mill-messaġġ tagħhom. Se jkunu aċċessibbli wkoll mill-istazzjon tagħna tal-YouTube ‘ilsien pajjiżi’.

It-tnedija se ssir fil-Palazz tal-Verdala, ir-Rabat, u tibda fl-10 ta’ filgħodu. Għaldaqstant, nistiednu lill-kapijiet tal-iskejjel biex jinfurmaw lill-ġenituri ħalli jattendu għal din it-tnedija ma’ wliedhom. Minħabba li l-postijiet huma limitati, importanti li dawk il-ġenituri interessati jibagħtu ittra elettronika f’dan l-indirizz biex jibbukkjaw il-post/ijiet tagħhom. Fil-messaġġ importanti li jindikaw kemm se jkunu nies, bit-tfal inklużi. Qed jintlaqgħu l-ewwel 150 li jirreġistraw posthom. Id-dħul huwa b’xejn.

Din l-attività qed issir bil-patroċinju tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca.

Minn hawn tista’ tara ċ-ċirkulari ta’ din l-attività.

Kors għall-għalliema tal-Primarja

Id‑Dipartiment tat-Tmexxija tal‑Kurrikulu u l‑Kunsill Nazzjonali tal‑Ilsien Malti jistiednu lill‑għalliema kollha li jgħallmu fl‑iskejjel primarji (tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti) għal kors ta’ aġġornament fuq bażi volontarja bl‑isem ‘L‑Ortografija tal‑Malti 1’. Dan il‑kors hu mmirat għall‑għalliema tal‑Primarja li jħossu l‑ħtieġa li jsaħħu l‑għarfien tagħhom fl‑ortografija u se jsir mit‑3:30pm sal‑5:30pm fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet, Tal-Ħandaq (Ħal Qormi), f’dawn il‑jiem:

20 ta’ Ottubru, 27 ta’ Ottubru,

10 ta’ Novembru, 17 ta’ Novembru, 24 ta’ Novembru,

1 ta’ Diċembru

Inħeġġu lill‑għalliema li jattendu l‑kors biex iressqu d‑diffikultajiet ortografiċi li jiltaqgħu magħhom huma u l‑istudenti tagħhom u jistaqsu l‑mistoqsijiet li jkollhom.

L‑għalliema li jixtiequ jattendu dan il‑kors għandhom jibagħtu ittra elettronika b’isimhom u kunjomhom, in‑numru tal‑identità, l‑indirizz postali u elettroniku, in-numru tat-telefown u l-iskola fejn jgħallmu lill‑Uffiċjal Edukattiv tal‑Malti, is‑Sur David Agius-Muscat  sa nhar l‑Erbgħa, 15 ta’ Ottubru 2014.

Il‑kors huwa bla ħlas u se jingħażlu l‑ewwel tletin għalliem li japplikaw.

Min jattendi l‑laqgħat kollha jingħata ċ‑ċertifikat uffiċjali mid‑Direttorat tal‑Kwalità u Standards fl‑Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Tista’ taqra wkoll din iċ-ċirkulari.

Linji Gwida għall-Eżamijiet tal-Malti

L-għalliema kollha tar-Raba’ u tal-Ħames Sena tal-Primarja huma mitluba jaraw il-linji gwida t’hawn taħt fuq it-tfassil u t-tqassim tal-karti tal-eżamijiet annwali tal-Malti għal tmiem din is-sena skolastika, maħruġin mid-Dipartiment tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu.

Dawn il-linji gwida jistgħu jintużaw mill-iskejjel jew mill-kulleġġi biex ifasslu l-karti tal-eżamijiet tal-Malti ta’ nofs is-sena.

Min għandu xi diffikultà jista’ jikkuntattja lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti skont il-kulleġġi.

Linji Gwida għar-Raba’ Sena tal-Primarja

Linji Gwida għall-Ħames Sena tal-Primarja