Kors għall-għalliema tas-Sekondarja li ma jgħallmux il-Malti

It-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jistiednu lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel sekondarji (tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti) għal kors ta’ aġġornament fuq bażi volontarja bl-isem ‘L-Ortografija tal-Malti’.

Dan il-kors huwa mmirat għall-għalliema tas-sekondarja li mhumiex għalliema tal-Malti, imma li jużaw il-Malti fit-tagħlim, jew iħossu l-ħtieġa li jsaħħu l-għarfien tagħhom fl-ortografija.

Tagħrif ieħor minn din iċ-ċirkulari. L-applikazzjonijiet jagħlqu l-Ġimgħa, 30 ta’ Marzu 2015.