Irfina fil-kitba tal-Malti

Ix-xahar id-dieħel (Frar 2015), id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti se jiftħu l-għaxar kors universitarju fil-qari tal-provi bil-Malti. Għal sena oħra, dan il-kors se jkun offrut kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Il-kors hu twil sena u l-lezzjonijiet tiegħu jsiru darbtejn fil-ġimgħa:

F’Malta: l-Università (l-Imsida), nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis, mill-5.30pm sat-8.30pm.

F’Għawdex: l-Università (ix-Xewkija), nhar ta’ Ġimgħa mill-5pm sad-9pm u nhar ta’ Sibt mit-8.00am sa 12.00pm. Il-kors jerġa’ jiftaħ f’Għawdex jekk jintlaħaq in-numru minimu ta’ applikanti eliġibbli. Għalhekk inħeġġu ħafna lill-għalliema u lill-uffiċjali li jaħdmu fl-amministrazzjoni tal-iskejjel f’Għawdex biex jaħtfu din l-opportunità li jaġġornaw ruħhom fil-kitba bil-Malti, f’Għawdex stess, u japplikaw.

Il-kors, minbarra li jħarrġek u jgħinek tirrevedi l-grammatika u l-ortografija tal-Malti biex tirfina l-kitba tiegħek bil-Malti, jagħtik ukoll iċ-ċans li tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-kitba tal-Malti. Għal dan il-għan jinkludi kemm lezzjonijiet prattiċi ta’ korrezzjoni, kif ukoll sessjonijiet fuq il-kitba u t-tiswija tal-Malti bil-kompjuter.

Huwa kors imfittex ħafna minn dawk li jużaw il-Malti f’xogħolhom u fil-pubblikazzjonijiet, bħalma huma l-ħaddiema tal-kunsilli lokali u tal-parroċċi, l-impjegati taċ-Ċivil u tas-settur Privat, l-għalliema tal-Malti u mhux, dawk li jaħdmu fl-istamperiji, ix-xandara u l-ġurnalisti (gazzetti, internet u televixin), it-tradutturi, u kull min jixtieq jikteb il-Malti bla żbalji.

L-applikazzjonijiet fetħu diġà u jibqgħu jintlaqgħu sal-Ġimgħa, 16 ta’ Jannar 2015. Il-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat b’mod elettroniku mis-sit tal-Università: www.um.edu.mt/apply.

Għal tagħrif ieħor fuq il-kors u fuq kif tapplika, idħol f’dan is-sit. Tista’ tara wkoll il-ktejjeb tal-kors u tikteb direttament lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Dan it-tagħrif tqassam ukoll f’din iċ-ċirkulari.