Żewġ korsijiet fl-ortografija għall-għalliema tal-Primarja f’Malta

Temmejna 2 korsijiet oħra fl-ortografija tal-Malti. Dawn kienu mmirati għall-għalliema li jgħallmu fil-Primarja. Nirringrazzjaw lill-għalliema kollha li attendew għall-interess ġenwin tagħhom. Huwa l-gost tagħna li naraw għalliema bħal dawn jaġġornaw il-ħiliet tagħhom fil-Malti biex iwasslu l-aqwa tagħlim lill-istudenti li jgħallmu. Prosit lil Chris Giordano u lil Oriana Spiteri, il-letturi tal-korsijiet.

Ħajr lil Marija Montebello, il-Kap tal-Iskola Sekondarja Tal-Ħandaq, tal-Kulleġġ San Injazju, li għal darb’oħra laqgħetna bi ħġarha fl-iskola tagħha. Ħajr ukoll lill-President u d-Direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace, kif ukoll lis-Sur Gaetano Bugeja, id-Direttur tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, għall-għajnuna tagħhom biex jittella’ dan il-kors, li bħalu se norganizzaw oħrajn.

Bħalissa għaddejjin ukoll b’korsijiet oħra għall-għalliema tal-Primarja u tas-Sekondarja f’Għawdex u b’kors ieħor f’Malta għall-għalliema li ma jgħallmux il-Malti imma li jgħallmu suġġett bil-Malti, bħall-Ġeografija, l-Istorja, l-Istudji Soċjali, ir-Reliġjon u l-Iżvilupp Personali Soċjali u għall-Karriera.

Żewġ korsijiet għall-ġenituri u n-nanniet

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti temmew b’suċċess żewġ korsijiet oħra fl-ortografija għall-ġenituri u n-nanniet. Kors minnhom tmexxa mis-Sa Claire Zerafa u ieħor mis-Sur Lawrence Deguara.

Dawk kollha li attendew ħadu gost ħafna u tgħallmu affarijiet ġodda fuq ir-regoli tal-kitba ta’ lsienna. Hekk se jkunu jistgħu jgħinu aħjar lil uliedhom u lin-neputijiet tagħhom fl-istudju.

Il-konkorrenza numeruża għal dawn iż-żewġ korsijiet bla ħlas, tħeġġiġna nkomplu noffruhom. Fil-fatt, dalwaqt norganizzaw aktar korsijiet bħal dawn.

Il-kors ta’ Novembru 2014

Il-kors ta’ Frar 2015

Linji gwida għall-eżamijiet tal-Primarja (2014-2015)

kitbaL-għalliema kollha tar-Raba’ u tal-Ħames Sena tal-Primarja huma mitluba jaraw il-linji gwida aġġornati tal-eżamijiet annwali tal-Malti ta’ din is-sena skolastika maħruġin mit-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu.

Il-linji gwida ssibhom hawn taħt u l-aġġornamenti fuq tas-sena l-oħra huma mlewnin bl-isfar.

Linji Gwida għar-Raba’ Sena tal-Primarja

Linji Gwida għall-Ħames Sena tal-Primarja

Ċirkulari

Mistoqsija u Tweġiba 35

Minn Olvin Vella

Għan-nisa x’ngħidu? Avukat jew Avukata?

Fil-Malti (u anke f’lingwi oħra) nsibu li ċertu kliem li tradizzjonalment hu ‘maskili’ jista’ jirreferi wkoll għan-nisa (femminili). Dan huwa l-każ ta’ perit, direttur, nutar, president u avukat, ngħidu aħna.

Għalkemm dawn kollha għandhom il-verżjoni femminili tagħhom (perita, direttriċi, nutara, presidenta u avukata/avukatessa) xorta waħda nistgħu nużawlhom il-verżjoni ‘maskili’ biex nirreferu għan-nisa.

Ngħidu aħna, ġieli smajt lil xi ħadd jgħid “Mort għand l-avukat?” U din tkun mara? Jew inkella ġieli smajt lil xi ħadd jgħidlek “It-tifla tiegħi laħqet nutar” (flok nutara).

Għalhekk, iż-żewġ verżjonijiet huma tajbin u naċċetawhom it-tnejn.

Kif għedna qabel, dan ma jsirx fil-Malti biss, imma wkoll f’lingwi oħra, bħat-Taljan.

 

Tliet taħditiet interessanti

Fuq stedina tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, se jkollna fostna lill-Prof. John Simpson li għall-aħħar 20 sena kien l-Editur Ewlieni tal-Oxford English Dictionary.

Il-Professur Simpson se jagħmel 3 taħditiet pubbliċi, li għalihom mistieden kulħadd:

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu
The OED: a short history of an institution

L-Erbgħa, 18 ta’ Marzu
From paper to electronic dictionaries: is it merely a change of media?

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu
A new dictionary of Maltese: what are the issues?

It-taħditiet kollha se jsiru Dar l-Ewropa, 254 Triq San Pawl, il-Belt, mis-6.30pm sat-8.30pm.

Iż-żjara ta’ akkademiku ta’ dan il-kalibru, li mexxa l-bidla tal-Oxford English Dictionary mid‑dizzjunarju stampat għad-dizzjunarju elettroniku, għandha tkunilna mhux biss għajn ta’ tagħrif imma wkoll ispirazzjoni biex il-Malti wkoll jasal biex ikollu dizzjunarju elettroniku.

L-istedina miftuħa għall-pubbliku kollu.