Żewġ ċirkularijiet importanti għall-Għalliema tal-Malti.

1. Ċirkulari dwar il-poeżiji u n-novelli obbligatorji għall-istudenti tal-Iskola Medja.

Għas-sena skolastika 2017 – 2018 se jkun hemm bidla fl-għażla ta’ poeżiji u novelli obbligatorji bil-Malti li jsiru fis-sentejn tal-Iskola tal-Medja. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017.

2. Ċirkulari dwar il-marka biex studenti barranin jidħlu fil-mainstream u l-assessjar għas-sena skolastika 2017 – 2018

L-istudenti barranin li tul is-sena skolastika li għaddiet ġew assessjati fuq il-programm A1 tat-tagħlim tal-Malti lill-barranin li kien jinkludi 60% ta’ assessjar kontinwu u 40% karta tal-eżami, għandhom jitilgħu fil-mainstream jekk ġabu 75+ tal-marka globali. Fil-każ tal-iskejjel Medji u Sekondarji, dawn l-istudenti għandhom isegwu l-programm ta’ Rotta 1 u mhux tal-kompetenzi ewlenin. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017

Biex tara ċ-ċirkularijiet kollha marbuta mat-tagħlim tal-Malti kklikkja hawn: malti.skola.edu.mt/cirkularijiet/

Pjan ta’ Ħidma għat-Tagħlim tal-Malti għall-Barranin u Laqgħa ta’ Informazzjoni

L-għalliema tal-Malti huma mgħarrfa li għas-sena skolastika 2015-2016 u sakemm jibdew jintużaw il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Malti bħala Lsien Barrani, għandhom jużaw il-pjan ta’ ħidma għat-tagħlim tal-Malti lill-klassijiet tal-istudenti barranin mehmuż ma’ din iċ-ċirkulari. Dan il-pjan huwa msejjes fuq il-Qafas Komuni Ewropew għal-lingwi, Livell A1.

Għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin huwa rrakkomandat li jintuża l-metodu komunikattiv ibbażat fuq l-erba’ ħiliet tal-lingwa: is-smigħ, it-taħdit, il-qari u l-kitba. L-għalliema huma mħeġġa li jagħżlu xi kanzunetti, poeżiji u stejjer ħfief skont il-gosti u l-ħiliet tal-istudenti fejn jinħass li jkun meħtieġ, jew b’rabta mat-tema li tkun qiegħda ssir. Matul din is-sena għandu jsir assessjar formattiv, idealment waqt u wara kull tema tal-programm. Għal nofs is-sena l-għalliema jistgħu jagħtu test filwaqt li għall-aħħar tas-sena se tinħareġ karta tal-eżami mit-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv.

L-għalliema tal-Malti huma wkoll mgħarrfa li fis-sit elettroniku tal-Malti malti.skola.edu.mt fit-taqsima tal-Malti għall-Barranin, hemm l-aġġornamenti u riżorsi oħra xierqa. Ittellgħu wkoll karti ta’ assessjar summattiv tal-Malti għall-Barranin li saru f’xi skejjel f’dawn l-aħħar sentejn. L-għalliema tal-Malti huma mħeġġa biex jagħmlu aktar użu minn dan is-sit u jikkontribwixxu għat-tkabbir tiegħu. Dan jistgħu jagħmluh billi jibagħtu r-riżorsi tagħhom lil xi ħadd mill-Uffiċjal Edukattivi tal-Malti billi jużaw l-indirizz elettroniku li jsibu fl-ewwel paġna tas-sit tal-Malti. Dawn ir-riżorsi jidhru f’isem min jibgħathom. B’dan il-mod inkunu qegħdin anke f’dan il-qasam inżidu r-riżorsi tal-bank u nsaħħu t-tagħlim tal-Malti għall-Barranin b’mod aktar ħaj u effettiv.

Linji gwida għall-eżamijiet tal-Primarja (2014-2015)

kitbaL-għalliema kollha tar-Raba’ u tal-Ħames Sena tal-Primarja huma mitluba jaraw il-linji gwida aġġornati tal-eżamijiet annwali tal-Malti ta’ din is-sena skolastika maħruġin mit-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu.

Il-linji gwida ssibhom hawn taħt u l-aġġornamenti fuq tas-sena l-oħra huma mlewnin bl-isfar.

Linji Gwida għar-Raba’ Sena tal-Primarja

Linji Gwida għall-Ħames Sena tal-Primarja

Ċirkulari

Kors għall-għalliema tas-Sekondarja li ma jgħallmux il-Malti

It-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jistiednu lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel sekondarji (tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti) għal kors ta’ aġġornament fuq bażi volontarja bl-isem ‘L-Ortografija tal-Malti’.

Dan il-kors huwa mmirat għall-għalliema tas-sekondarja li mhumiex għalliema tal-Malti, imma li jużaw il-Malti fit-tagħlim, jew iħossu l-ħtieġa li jsaħħu l-għarfien tagħhom fl-ortografija.

Tagħrif ieħor minn din iċ-ċirkulari. L-applikazzjonijiet jagħlqu l-Ġimgħa, 30 ta’ Marzu 2015.