Rebbieħa tal-Kompetizzjoni tal-Malti għar-4 Sena Primarja

It-Tnejn, 15 ta’ Mejju 2023 saret il-Finali tal-Kompetizzjoni tal-Malti għar-4 Sena tal-Primarja ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu, bejn l-Iskola Primarja ta’ Birkirkara, ta’ Pembroke, ta’ San Ġorġ u ta’ San Bastjan, Ħal Qormi, Ta’ Sannat u tax-Xagħra, Għawdex.  

Ir-rebbieħa:

  • Ta’ Kategorija A kienu l-Iskola tax-Xagħra, Għawdex.
  • Ta’ Kategorija B kienu l-Iskola Primarja Ta’ Sannat, Għawdex.
  • Ta’ Kategorija Ċ kienu l-Iskola ta’ San Bastjan, Ħal Qormi. 

Prosit lill-parteċipanti u awguri lir-rebbieħa ta’ din il-kompetizzjoni. 

Il-Kompetizzjoni tal-Malti għar-Raba’ Sena tal-Primarja

L-Ewwel Semifinali: Il-Kulleġġ t’Għawdex

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar 2023 fl-Iskola Primarja Tas-Sannat kienet organizzata l-ewwel minn tliet semifinali tal-Kompetizzjoni tal-Malti għall-istudenti tar-raba’ sena tal-Primarja mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan id-Direttorat tat-Tagħlim u l-Assessjar bil-għan li jħarreġ lill-istudenti fl-iżvilupp, it-tħaddim tal-lingwa u fl-ortografija.

L-iskejjel li pparteċipaw f’din is-semifinali kienu l-Iskola Primarja Karmni Grima tal-Għarb, l-Iskola Primarja Patri Mattew Sultana tax-Xagħra, l-Iskola Primarja Ġużè Aquilina Ta’ Sannat u l-Iskola Primarja Patri Pawl Grech ta’ Kerċem. Kategorija A intrebħet mill-Iskola Primarja tax-Xagħra, Kategorija B u Ċ intrebħu mill-Iskola Primarja Ta’ Sannat.

Il-logħob kien jikkonsisti minn spellija, ikteb kemm tista’ aġġettivi dwar stampa, nissel kliem minn għeruq u ħaġa moħġaġa.

Il-finali għar-rebbieħa tat-tliet semifinali se ssir f’Mejju fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu.    

Laqgħa għall-Għalliema tas-CCP, AEP jew ALP

Il-laqgħa ta’ darba fix-xahar li jmiss għall-għalliema tal-Malti li jgħallmu lill-istudenti tas-CCP, AEP jew ALP se ssir nhar il-Ġimgħa ta’ din il-ġimgħa, 20 ta’ Novembru 2015 min-12:30 sas-14:15 fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, il-Ħamrun.

Inħeġġiġkom tattendu.

David Muscat
f’isem l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti