Laqgħa għall-Għalliema tas-CCP, AEP jew ALP

Il-laqgħa ta’ darba fix-xahar li jmiss għall-għalliema tal-Malti li jgħallmu lill-istudenti tas-CCP, AEP jew ALP se ssir nhar il-Ġimgħa ta’ din il-ġimgħa, 20 ta’ Novembru 2015 min-12:30 sas-14:15 fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, il-Ħamrun.

Inħeġġiġkom tattendu.

David Muscat
f’isem l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Ċerimonja tal-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut 2015

Premju F Sammut 2015Il-Premju Frans Sammut jingħata bħala rikonoxximent lil individwi u/jew iskejjel li jaħdmu biex jissaħħaħ, jixtered u jitjieb l-użu tal-Malti fl-iskejjel, fost l-istudenti, l-edukaturi u l-ġenituri.

Dawk l-iskejjel li jużaw il-Malti tajjeb fir-rutina ta’ kuljum, ngħidu aħna, fiċ-ċirkolarijiet, is-sinjali u t-tabelli tal-iskola, fis-sit elettroniku u r-rivista tagħhom, fil-laqgħat u l-attivitajiet soċjokulturali li jagħmlu (bħal Jum il-Premjazzjoni) u f’attivitajiet u ċirkostanzi oħrajn jistgħu japplikaw jew jiġu nnominati.

L-ittra ta’ applikazzjoni jew nomina, bil-lista tal-attivitajiet li għamlet l-iskola jew il-persuna u kull materjal utli li jsostni n-nomina, għandha tintbagħat lis-Sa Josephine Borg – josephine.d.borg@gov.mt jew inkella bil-posta fl-indirizz – L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana VLT 2000 sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Novembru 2015.

Għall-Premju l-iskejjel jistgħu jinnominaw kemm persuni individwali (Kategorija A) kif ukoll l- iskola tagħhom (Kategorija Ċ). L-ewwel premju huwa ta’ €1,500, it-tieni ta’ €1,000 u t-tielet ta’ €500.

Ikklikkja hawn biex tara r-Regoli u l-Linji Gwida.

Tliet taħditiet interessanti

Fuq stedina tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, se jkollna fostna lill-Prof. John Simpson li għall-aħħar 20 sena kien l-Editur Ewlieni tal-Oxford English Dictionary.

Il-Professur Simpson se jagħmel 3 taħditiet pubbliċi, li għalihom mistieden kulħadd:

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu
The OED: a short history of an institution

L-Erbgħa, 18 ta’ Marzu
From paper to electronic dictionaries: is it merely a change of media?

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu
A new dictionary of Maltese: what are the issues?

It-taħditiet kollha se jsiru Dar l-Ewropa, 254 Triq San Pawl, il-Belt, mis-6.30pm sat-8.30pm.

Iż-żjara ta’ akkademiku ta’ dan il-kalibru, li mexxa l-bidla tal-Oxford English Dictionary mid‑dizzjunarju stampat għad-dizzjunarju elettroniku, għandha tkunilna mhux biss għajn ta’ tagħrif imma wkoll ispirazzjoni biex il-Malti wkoll jasal biex ikollu dizzjunarju elettroniku.

L-istedina miftuħa għall-pubbliku kollu.