Il-Kompetizzjoni tal-Malti għar-Raba’ Sena tal-Primarja

L-Ewwel Semifinali: Il-Kulleġġ t’Għawdex

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar 2023 fl-Iskola Primarja Tas-Sannat kienet organizzata l-ewwel minn tliet semifinali tal-Kompetizzjoni tal-Malti għall-istudenti tar-raba’ sena tal-Primarja mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan id-Direttorat tat-Tagħlim u l-Assessjar bil-għan li jħarreġ lill-istudenti fl-iżvilupp, it-tħaddim tal-lingwa u fl-ortografija.

L-iskejjel li pparteċipaw f’din is-semifinali kienu l-Iskola Primarja Karmni Grima tal-Għarb, l-Iskola Primarja Patri Mattew Sultana tax-Xagħra, l-Iskola Primarja Ġużè Aquilina Ta’ Sannat u l-Iskola Primarja Patri Pawl Grech ta’ Kerċem. Kategorija A intrebħet mill-Iskola Primarja tax-Xagħra, Kategorija B u Ċ intrebħu mill-Iskola Primarja Ta’ Sannat.

Il-logħob kien jikkonsisti minn spellija, ikteb kemm tista’ aġġettivi dwar stampa, nissel kliem minn għeruq u ħaġa moħġaġa.

Il-finali għar-rebbieħa tat-tliet semifinali se ssir f’Mejju fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu.    

Laqgħa għall-Għalliema tas-CCP, AEP jew ALP

Il-laqgħa ta’ darba fix-xahar li jmiss għall-għalliema tal-Malti li jgħallmu lill-istudenti tas-CCP, AEP jew ALP se ssir nhar il-Ġimgħa ta’ din il-ġimgħa, 20 ta’ Novembru 2015 min-12:30 sas-14:15 fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, il-Ħamrun.

Inħeġġiġkom tattendu.

David Muscat
f’isem l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Ċerimonja tal-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut 2015

Premju F Sammut 2015Il-Premju Frans Sammut jingħata bħala rikonoxximent lil individwi u/jew iskejjel li jaħdmu biex jissaħħaħ, jixtered u jitjieb l-użu tal-Malti fl-iskejjel, fost l-istudenti, l-edukaturi u l-ġenituri.

Dawk l-iskejjel li jużaw il-Malti tajjeb fir-rutina ta’ kuljum, ngħidu aħna, fiċ-ċirkolarijiet, is-sinjali u t-tabelli tal-iskola, fis-sit elettroniku u r-rivista tagħhom, fil-laqgħat u l-attivitajiet soċjokulturali li jagħmlu (bħal Jum il-Premjazzjoni) u f’attivitajiet u ċirkostanzi oħrajn jistgħu japplikaw jew jiġu nnominati.

L-ittra ta’ applikazzjoni jew nomina, bil-lista tal-attivitajiet li għamlet l-iskola jew il-persuna u kull materjal utli li jsostni n-nomina, għandha tintbagħat lis-Sa Josephine Borg – josephine.d.borg@gov.mt jew inkella bil-posta fl-indirizz – L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana VLT 2000 sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Novembru 2015.

Għall-Premju l-iskejjel jistgħu jinnominaw kemm persuni individwali (Kategorija A) kif ukoll l- iskola tagħhom (Kategorija Ċ). L-ewwel premju huwa ta’ €1,500, it-tieni ta’ €1,000 u t-tielet ta’ €500.

Ikklikkja hawn biex tara r-Regoli u l-Linji Gwida.