Riżorsi għat-2 sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi 2

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ marbutin ma’ kull tema. Se jkun hemm aktar temi fil-futur. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Mixjet il-Malti: Minn Caxaro sa Aquilina

Wirja ta’ wħud mill-manuskritti, ġurnali u pubblikazzjonijiet li permezz tagħhom il-Malti seta’ jikber u jiżviluppa tul is-sekli, mill-10 sas-16 ta’ April 2019, fil-Biblijoteka Nazzjonali, il-Belt

Riżorsi marbuta ma’ din l-Attività

Prezentazzjoni FaccataPreżentazzjoni dwar uħud mix-xogħlijiet u l-personaġġi ewlenin li ħadmu għall-iżvilupp tal-Malti tul is-sekli.

 

Ktejjeb ta’ Taħriġ Ktejjeb ta’ Tagħrif

Misraħ San Ġorġ – Il-Belt Valletta

Taħriġ dwar il-bini, l-monumenti u lapidi li nsibu f’Misraħ San Ġorġ

Misraħ San Ġorġ  Misrah San Gorg


Attività fil-Belt Valletta abbinata maż-żjara fil-Bibljoteka Nazzjonali (Vincent Galea)