Il-Kriterji tal-Assessjar u s-Sillabi l-Ġodda tal-Malti

Fis-sit malti.skola.edu.mt, l-għalliema jistgħu jsibu d-dokumenti relatati mal-Kriterji tal-Assessjar li mis-sena skolastika 2018-2019 se jkun implimentat fit-3 sas-6 sena tal-Primarja u fis-7 sena tal-Medja. Ittellgħu wkoll il-preżentazzjonijiet li saru fl-Inset 2018 dwar il-pedagoġija u l-pjan ta’ ħidma li jinsabu kemm mas-sezzjoni tas-Sillabu tas-snin rispettivi kif ukoll fil-paġna ddedikata għall-Inset 2018.

Fil-paġni Sillabi l-Ġodda hemm ukoll is-sillabi l-ġodda mibnija fuq il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti għat-3 sena (Primarja) u għas-7 sena (Medja) flimkien ma’ dokumenti oħra relatati.  

Min ikollu xi diffikultà jew jixtieq aktar informazzjoni dwar dawn id-dokumenti u l-implimentazzjoni tagħhom jista’ jkellem lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti permezz tat-telefown jew b’ittra elettronika

Il-ktieb Zito Zandarell – Ġrajja ta’ Tifel Aljen ta’ Carmel G. Cauchi

Ir-rumanz preżenti tas-Seba’ Sena, ‘Zito Zandarell – Ġrajja ta’ Tifel Aljen’ ta’ Carmel G. Cauchi, li tqassam lill-istudenti fil-bidu ta’ din is-sena skolastika m’għandux jinġabar fl-aħħar tas-sena imma għandu jitħalla għand l-istudenti sabiex jeħduh magħhom.
Jekk l-imħażen tal-iskola hemm kopji oħra tal-istess rumanz, dawn għandhom jitqassmu BLA ĦLAS lit-tfal tat-tieni sena. Jekk ikunu f’kundizzjoni ġdida jew tajba ħafna, l-iskola tista’ tużahom f’xi okkażjoni biex tippremja lill-istudenti jew biex jitpoġġew fil-librerija tal-klassi. (Ċirkulari DLAP158/2018)

Aġġornament tas-Sillabu tal-Grammatika għall-Għaxar Sena (Form 4)

B’effett minn Settembru 2018, se jitnaqqsu xi aspetti tal-grammatika. (Ċirkulari – DLAP 161/2018)

Dan it-tnaqqis qed isir biex ikun hemm aktar ħin iddedikat għal aspetti oħra tal-lingwa, fosthom il-kitba u l-letteratura. L-għalliema huma mħeġġa biex jaġġornaw l-iskemi ta’ xogħol tagħhom biex jirriflettu dan l-aġġornament.

L-aspetti li se jitnaqqsu huma dawn:
1. Il-mekkaniżmi tranżizzjonali (parti minn kapitlu 22)
2. Il-konkordja, il-komplimenti tal-verb u xi kelmiet li jagħmluha ta’ verbi (kapitlu 26)
3. It-tempijiet komposti u verbi awżiljari (kapitlu 27)

Għalhekk l-aspetti li se jibqgħu fis-sillabu u jkunu mgħallma huma dawn:
1. Il-konġunzjonijet (parti minn kapitlu 22)
2. L-avverbju (kapitlu 23)
3. L-aspetti Rumanzi u Ingliżi tal-kitba (kapitlu 24)
4. Il-verb b’tifsirtu (kapitlu 25)
5. Il-Punteġġjatura u s-sentenza (kapitlu 28)

Min ikollu bżonn xi kjarifika fuq dawn l-aġġornamenti jista’ jkellem lill-Kap tad-Dipartiment jew lill-Uffiċjal Edukattiv tal-Kulleġġ tiegħu.

Lista ta’ rumanzi bil-Malti b’rabta mas-Sillabu l-ġdid tas-Seba’ Sena

It-Taqsima tal-Malti tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar qed toħroġ din il-lista approvata ta’ rumanzi bil-Malti ta’ avventura u bi sfond storiku. Minn din il-lista għandhom jintgħażlu l-kotba tal-qari skont il-ħiliet u l-abbiltajiet tal-istudenti fir-rotot rispettivi.
Dawn il-kotba għandhom jintużaw biex jintlaħqu l-miri stabbiliti għal-Letteratura fil-Kisbiet mit-Tagħlim għal-livell 7. Ir-rumanzi jridu jintgħażlu minn din il-lista ta’ kotba approvati.
Din il-lista se tkun aġġornata minn żmien għal żmien. Dawk l-għalliema li jkollhom suġġerimenti ta’ kotba biex jiġu inklużi fil-lista li jmiss għandhom jgħadduhom lill-Kap tad-Dipartiment tal-Kulleġġ jew lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.