Pakketti ta’ Reviżjoni għall-Istudenti tal-Primarja

 

Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 5-6
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 5-6
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 5-6

Karti tal-Eżamijiet tal-Aħħar tas-Sena tal-Primarja

Karti tal-Eżamijiet tal-Aħħar tal-Primarja (Benchmark)

Riżorsi għat-2 sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi 2

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ marbutin ma’ kull tema. Se jkun hemm aktar temi fil-futur. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dokument għaż-Żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja

Riżorsa li l-għalliema jistgħu jużaw jekk jixtiequ, għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja. L-iskop ta’ dan id-dokument huwa biex jiffaċilita u jgħin lill-għalliema jżommu l-marki tal-Assessjar Kontinwu. 

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

Agħżel id-dokument (Spreadsheet) tal-klassi li tgħallem. 

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.