Pakketti ta’ Reviżjoni għall-Istudenti tal-Primarja

 

Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 1
Yr 5-6
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 2
Yr 5-6
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 1-2
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 3-4
Ktejjeb ta’ Reviżjoni 3
Yr 5-6

Karti tal-Eżamijiet tal-Aħħar tas-Sena tal-Primarja

Karti tal-Eżamijiet tal-Aħħar tal-Primarja (Benchmark)

Riżorsi għat-2 sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi 2

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ marbutin ma’ kull tema. Se jkun hemm aktar temi fil-futur. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.