Riżorsi tal-Medja u tas-Sekondarja mtellgħin matul din is-sena skolastik (2023 – 2024)

Il-Metalingwa:
Il-Verb Sħiħ u l-Verb Dgħajjef (Lee Pisani) (Id-9 Sena)
Ktieb ta’ Taħriġ fuq in-Nomi (Għad-9 u l-10 Sena): Rotta 1 , Rotta 2, Rotta 3 – (Shana Tabone)

Poeżiji:
Għar Dalam ta’ Ġorġ Pisani (L-10 Sena)
Ħitan tas-Sejjieħ ta’ Marjanu Vella (Id-9 Sena)
Mill-Ġdid Poeta ta’ Rużar Briffa (Id-9 Sena)
Lilia Agri ta’ Anton Buttigieg (Id-9 Sena)

Novelli:
Il-Ħrafa ta’ www.kullkulur.com – Trevor Żahra (Id-9 Sena)
Farrett ta’ Rita Saliba (L-10 Sena)
Il-Mutu – Walid Nabhan (Il-11-il Sena)

Silta minn Rumanz:
Ulied in-Nanna Venut Fl-Amerka (Dr Adrian Grima) (Il-11-il Sena)

Il-Kitba
Il-Proċess tal-Kitba – Preżentazzjoni dwar il-Proċess tal-Kitba ta’ Bijografija u Ktejjeb ta’ Taħriġ (Ina Cutajar) (L-10 Sena)

ll-Qari
In-Naħla Maltija (Id-9 Sena)
Titħajru Tiktbu għat-Teatru (Id-9 Sena)

Riżorsi oħra marbuta mas-Sillabu l-ġdid taċ-ĊES jinsabu hawn:
Il-Malti ĊES22 (2025) – Riżorsi