Novelli tal-Ewwel u t-Tieni Sena

Fit-taqsimiet tal-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja ssibu n-novelli obbligatorji li se jkunu ppubblikati f’żewġ kotba fix-xhur li ġejjin. Dawn qed intellgħuhom fis-sit biex tkunu tistgħu tibdew tħejju noti fuqhom sakemm ikollkom il-kotba tan-novelli f’idejkom.

Tagħrif ieħor issibuh f’din iċ-ċirkulari.