Tnedija ta’ Filmati ta’ Kanzunetti Maltin

Bi pjaċir nixtiequ ngħarrfu lill-għalliema tal-Malti tal-iskejjel medji u sekondarji li nhar il-Ħadd, 3 ta’ Lulju 2016, fl-10:00 ta’ filgħodu, fl-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Mosta, l-istudenti tal-Istudji tal-Media, immexxija mis-Sur Ian Attard se juru għall-ewwel darba tnax-il film ta’ kanzunetti popolari Maltin, jiġifieri:

 1. Kieku Taf ta’ Corazon Mizzi
 2. L-Ewlieni ta’ Danika Muscat
 3. Pupa ta’ Denise Spiteri
 4. Lupu ta’ Denise Spiteri
 5. Imħabba f’Kemmuna ta’ Frank O’Neil
 6. Ħdejk ta’ Joseph Refalo
 7. Baħħar ta’ Kantilena
 8. Jien ma Naħdimx ta’ Karen Debattista
 9. Għal Dejjem ta’ Marie Claire Attard Bason
 10. Fejn Marru t-Tfal ta’ Michela Galea
 11. L-Aħħar Bidwi f’Wied il-Għasel ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey
 12. Kemm hu Sabiħ ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey

Mixjet il-Malti – Żjara fil-Biblijoteka għall-istudenti tar-Raba’ Sena tas-Sekondarja

It-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu bi sħab mal-Biblijoteka Nazzjonali ta’ Malta ser torganizza attività interattiva ta’ riċerka għall-istudenti tar-raba’ sena tas-sekondarja bl-isem Mixjet il-Malti – Minn Caxaro sa Aquilina. Il-kapijiet tal-iskejjel u l-għalliema huma mitluba jaqraw l-informazzjoni marbuta ma’ din l-attività u mħeġġa jipparteċipaw fiha.

L-Għanijiet tal-Attività

Din l-attività hija marbuta mas-sillabu tal-Malti għall-istudenti tar-raba’ sena u tgħinhom ukoll fit-tħejjija tagħhom għall-eżami tat-taħdit taċ-ĊES 2017. Barra minn hekk toffri opportunità lill-istudenti li jżuru l-Biblijoteka Nazzjonali u japprezzaw it-teżori stampati li hemm merfugħa fiha. Hija attività maħsuba wkoll biex tiċċelebra Jum il-Libreriji li jkun iċċelebrat fit-23 ta’ April ta’ kull sena.

Il-Programm tal-Attività

Din l-attività tikkonsisti f’żewġ partijiet. Fl-ewwel parti ser jintwera filmat dwar l-istorja tal-bini tal-Biblijoteka, is-sehem ta’ Agius de Soldanis, il-katalogar tal-kotba jew dokumenti, il-kotba b’legatura personalizzata, l-album tal-akwarelli, l-eqdem mappa ta’ Malta (jiġifieri dik tal-1490), u t-Taqsima tar-Restawr tal-istess Bibljoteka. Uħud minn dawn il-kotba antiki u imprezzabbli ser jintwerew lill-istudenti biex filwaqt li jagħrfu t-teżori stampati li għandna, japprezzaw ukoll il-ħidma kbira li ssir fil-Biblijoteka biex dawn jitħarsu. Wara l-filmat, l-istudenti jittellgħu fis-sala ewlenija fejn ikunu jistgħu jaraw għadd ta’ manuskritti u kotba marbutin mal-istorja tal-lingwa u l-letteratura Maltija, u jkunu jistgħu jaħdmu t-taħriġ li għandhom fi ktejjeb imħejji apposta għal din l-attività.

Għal aktar tagħrif ara ċ-ċirkolari DCM076/2016: Mixjet il-Malti – Minn Caxaro sa Aquilina.
Ikklikkja hawn għar-riżorsi marbuta ma’ din l-attività.

Ħolqien ta’ Kotba kbar, innovattivi u diġitali bil-Malti għat-tfal tas-Snin Bikrin u l-Primarja

Kotba kbarId-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u d-Dipartiment tat-Tagħlim Elettroniku beħsiebhom ikomplu jistampaw kotba kbar u innovattivi, u jagħtu aċċess bla ħlas lill-għalliema għal għadd ta’ kotba diġitali bil-Malti biex jintużaw fit-tagħlim tal-Malti fis-Snin Bikrin u tal-Primarja. Għal dan il-għan id-Dipartiment waqqaf Kumitat biex jieħu ħsieb jiġbor stejjer oriġinali, jagħżel minnhom l-aħjar u jistampahom bħala kotba kbar jew innovattivi, jew jiżviluppahom bħala kotba diġitali jew applikazzjonijiet għat-tablets. L-istejjer għandhom ikunu ħfief, mexxejja, miktuba b’Malti sabiħ u idjomatiku, u jitkellmu fuq affarijiet li għandhom għal qalbhom it-tfal bħal-logħob, il-festi, il-vaganzi, (bħall-Karnival, l-Għid u l-Milied), l-annimali, il-familja, il-ħbieb, in-natura, karattri veri jew mistħajla, il-mużika, l-isport, iż-żfin, il-kant, u stejjer mistħajla tal-ħolm u l-fantasija.
L-istejjer li jintbagħtu jridu jkunu oriġinali, pjaċevoli għat-tfal, marbutin mad-dinja tat-tfal tal-lum, iqisu kif it-tfal iħarsu lejn il-ħajja, iħeġġu lit-tfal jistħajlu u/jew jirriflettu, ikollhom attitudni miftuħa lejn kulturi u reliġjonijiet oħra u jħaddnu l-prinċipji tal-ugwaljanza soċjali. L-għalliema tal-klassi, kumplimentari, peripatetiċi, tal-litteriżmu, il-KGAs u l-LSAs li ħolqu stejjer u/jew illustrazzjonijiet li jmorru magħhom għat-tfal minn 8 sa 11-il sena huma mistiedna jibagħtu l-istejjer u l-illustrazzjonijiet tagħhom lis-Sur David Muscat, Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joseph Abela Scolaro, il-Ħamrun sa nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Frar 2016.
Għal aktar informazzjoni aqra ċ-ċirkulari CM019.  Tista’ tikteb ukoll lis-Sur Muscat fl-indirizz elettroniku david.muscat.4@ilearn.edu.mt jew iċċempel 25982907.