It-Taħdit – 4 SEK

WERREJ TAL-PAĠNA

L-Istorja tal-Ilsien Malti

Il-Malti: Ilbieraħ u Llum


 

KARTELLUNI

Kartelluni informattivi fuq personaġġi Maltin. Tista’ tniżżel dawn il-kartelluni fil-format PDF (Joseph Buttigieg, Ingrid Vella, Paul Gatt)


BIJOGRAFIJI

(Isma’ jew niżżel il-fajl)

  • Ġan Franġisk Agius de Soldanis

Qwiel tal-1 Sena

  Ġan Franġisk Agius de Soldanis Taħdita mis-Sa Rosabelle Carabott.

Djalogi fuq kitba ta’ Agius de Soldanis:

  Il-Vistu

  Laqgħa bejn kaċċatur u bidwi

  • Ġan Anton Vassallo

  Ġan Anton Vassallo Taħdita mis-Sa Rosabelle Carabott.

It-Test tat-taħdita dwar Ġan Anton Vassallo.

  • Mikiel Anton Vassalli

  Mikiel Anton VassalliTaħdita mis-Sur David Agius Muscat.

  • Ninu Cremona

  Ninu Cremona Taħdita mis-Sa Rosalbelle Carabott.

It-Test tat-taħdita dwar Ninu Cremona.

  • Ġuże Muscat Azzopardi

  Taħdita dwar Ġużè Muscat Azzopardi mis-Sa Rosabelle Carabott.

It-Test tat-taħdita dwar Ġużè Muscat Azzopardi.

Preżentazzjoni dwar Ġużè Muscat Azzopardi minn Sarah Marie Cocks u Francesca Sammut mill-Kulleġġ Santa Tereża.

Guze Muscat Azzopardi_Prezentazzjoni

  • Dun Karm Psaila

  Dun Karm – Taħdita mis-Sa Rosabelle Carabott.

  • Pietru Pawl Sajdon

  Mons Pietru Pawl SaydonTaħdita mis-Sa Rosabelle Carabott.

It-Test tat-taħdita dwar Mons Pietru Pawl Saydon.

  • Ġużè Aquilina

  Il-Prof Ġużè AquilinaTaħdita mis-Sa Rosabelle Carabott.

It-Test tat-Taħdita dwar il-Prof Ġużè Aquilina.

Mixjet il-Malti – minn Caxaro sa Aquilina

Prezentazzjoni FaccataPreżentazzjoni dwar uħud mix-xogħlijiet u l-personaġġi ewlenin li ħadmu għall-iżvilupp tal-Malti tul is-sekli.

Ktejjeb bil-Mistoqsijiet 2016 Ktejjeb Informattiv 2016 Mistoqsijiet Biss_Risposti
tejjeb ta’ Tagħrif u t-Taħriġ
(Verżjoni Mqassra)
Ktejjeb ta’ Tagħrif u Taħriġ
(Verżjoni Twila)
Risposti
għall-Mistoqsijiet tat-Taħriġ fuq
Mixjet il-Malti

Ħajr lil J. Buttigieg, P. Gatt, H. F. Gauci, I. Vella, Raisa Xuereb, għalliema li taw il-kontribut tagħhom fit-tħejjija tal-ktejjeb Mixjet il-Malti – Minn Caxaro sa Aquilina.

Żjara Edukattiva fil-Belt Valletta marbuta mas-sillabu tar-Raba’ Sena

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb, fit-23 ta’ April 2015, id-Dipartiment tal-Malti tal-Iskola Sekondarja tas-Subien tal-Ħamrun tal-Kulleġġ San Tumas More organizza żjarat fis-sede tal-Akkademja tal-Malti, fl-Arkivji Notarili u fil-Bibljoteka Nazzjonali.

Taħriġ interattiv (qabbel l-istampi mal-istrofi) dwar tmien personaġġi li ħadmu favur it-tisħiħ u l-iżvilupp tal-Malti. It-taqbila f’dan l-eżerċizzju hija tas-Sur Joseph Buttigieg.

Kwizz_Bijografiji

Biex taħdem dan it-taħriġ offline, niżżel dan il-fajl, iftaħ il-fowlder u kklikkja fuq il-fajl Kwizz_Bijografiji.htm.


Il-Malti: Ilbieraħ u llum

 L-Ikla tal-Erwieħ -Tradizzjoni Maltija marbuta ma’ Jum it-Tifkira tal-Mejtin Kollha (it-2 ta’ Novembru). Kitba ta’ Ina Cutajar, Kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Kulleġġ Santa Tereża