Is-Smigħ – 3 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Filmati oriġinali ta’ kanzunetti bil-Maltin


Is-Smigħ

Filmati ta’ kanzunetti li jistgħu jintużaw fil-lezzjonijiet tal-Malti mal-istudenti tal-iskejjel medji u sekondarji. Produzzjoni ta’ Studenti tal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-MCAST (2016)taħt it-tmexxija tas-Sur Ian Attard.

  • Pupa


  • Fejn marru t-tfal

  • Ħdejk (Produzzjoni u direzzjoni ta’ Rachel Azzopardi u Jeremai Aquilina.)


  • L-aħħar bidwi f’Wied il-Għasel (Produzzjoni ta’ Lorella Castillo.)


  • Kemm hu sabiħ (Produzzjoni ta’ Karl Grech, Yannick Farrugia u Liam Formosa)


  • Jien ma naħdimx (Produzzjoni ta’ Lorella Aquilina, Matthew Cachia, Luana Camilleri u Stephanie Mizzi)


  • Il-lupu li tarah hi biss (Produzzjoni ta’ Gabriella Pace, Tom Pace, Gabriel Piscopo u Max Psaila.)


  • Għal dejjem (Produzzjoni ta’ Quelin Abela Wilson, Malcolm Agius u Sean Blake.)


  • Baħħar (Produzzjoni ta’ Marianna Calleja, Katya D’Amato, Daniel Diacono u Francesca Galea.)


  • Imħabba f’Kemmuna (Produzzjoni ta’ Aerial Malta)