Kors għall-għalliema f’Għawdex

avvizIt-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jistiednu lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti għal kors ta’ aġġornament fuq bażi volontarja. Il-kors, L-Ortografija tal-Malti 1, hu maħsub għal dawk li jħossu l-ħtieġa li jsaħħu l-għarfien tagħhom fil-kitba bil-Malti.

Dan se jsir mill-4:30pm sas-6:30pm fiċ-Ċentru għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (Wied il-Lunzjata) ir-Rabat, Għawdex, f’dawn il-jiem:

20 ta’ Frar, 27 ta’ Frar, 6 ta’ Marzu, 13 ta’ Marzu, 20 ta’ Marzu, 27 ta’ Marzu

Inħeġġu lill-għalliema biex jattendu għall-kors u jressqu d-diffikultajiet ortografiċi li jiltaqgħu magħhom huma u l-istudenti tagħhom.

Min jattendi l-laqgħat kollha jingħata ċ-ċertifikat uffiċjali mid-Direttorat tal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Tagħrif ieħor fuq il-kors u l-applikazzjonijiet issibu f’din iċ-ċirkulari.