Riżorsi għat-8 Sena b’Tema Soċjali

Qari 

Id-Diskriminazzjoni u l-Ibbuljar: Silta u Mistoqsijiet

Smigħ

Lejn Soċjetà Ġusta: Silta u Karta tat-Taħriġ
Isma’ l-qari tas-silta: Lejn Soċjetà Ġusta

Taħdit 

L-Ibbuljar: Mistoqsijiet u dikjarazzjonijiet dwar filmat bit-tema tal-Ibbuljar. 

Kitba

Reċensjoni ta’ Film (PDF – bil-filmat) / PPT 
Reċensjoni ta’ Film: Karta tat-Taħriġ