Riżorsi dwar Kuluri, Forom u Ħsejjes

Sett ta’ riżorsi għas-snin bikrin dwar il-ħsejjes, forom 3D u kuluri u forom.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi fuq idea tal-għalliema tal-Kinder tal-iskola Primarja tal-Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Forom 3d Kuluri u forom Hsejjes stampa