Tliet Riżorsi għas-Snin Bikrin

Tliet riżorsi għall-istudenti ċkejknin fil-ħiliet tal-qari u l-kitba minn Elaine Ciantar, Kap tad-Dipartiment tal-Litteriżmu fil-Kulleġġ ta’ Għawdex. 

Il-Kinder

Preżentazzjoni bl-għan li tinkoraġġixxi u tħabbeb lit-tfal żgħar mal-qari. (Elaine Ciantar)

 

L-1 / it-2 Sena Primarja 

Preżentazzjoni bil-għan li tinkoraġixxi u tħabbeb lill-istudenti żgħar mal-qari (Elaine Ciantar)

 

It-2 Sena Primarja

Karta tat-Taħriġ (DOC / PDF)  bil-għan li tinħadem wara l-qari ta’ silta (Elaine Ciantar).