Il-Ħajku – Nota u Eżempji ta’ Ħajku

Nota dwar il-Ħajku u eżempji ta’ dan l-istil ta’ poeżija ta’ Oliver Friggieri mħejjija minn George Mifsud. (PDF / DOC)