Riżorsi tal-Fehim mill-Qari għall-Primarja.

Sett ta’ riżorsi għar-raba’ u l-ħames sena li fihom kemm it-testi li jridu jinqraw mill-għalliema kif ukoll il-mistoqsijiet għall-istudenti. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

R Smigh