Il-Ħames Sena

IS-SILLABU TAL-ĦAMES SENA

1) Il-Grammatika

2) Ir-Razzjonal

3) Il-Ħiliet

Tista’ tara l-karti mgħoddija tal-eżamijiet annwali tal-Malti minn hawn.
Agħżel is-sena li tixtieq.

 

IL-KOTBA OBBLIGATORJI TAL-ĦAMES SENA

Lingwa

Stilel 5
Kalejdoskopju 5

Letteratura

Senduq Kuluri (vjola)
Senduq Buffuri (vjola)

 

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

Lista ta’ kotba għall-qari supplimentari

 

IL-QWIEL U L-IDJOMI 

Tagħrifa fuq il-qwiel u l-idjomi u l-lista tal-qwiel

 

IL-ĦILIET TAL-LINGWA

Il-Qari

Senduq Kuluri (vjola)

(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Anthony Rapa, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Lija, il-Kulleġġ Santa Tereża)

Ir-Rewwixta tan-Nani  (p.6)

Jikkonfondu (p. 11)

Pepik – Ħrafa minn Praga (p. 13)

Ġaħan u l-Ikel (p. 21)

L-Arloġġ tad-Dar (p. 23)

Iż-Żunżana (p. 24)

Is-Sultan Kibritlu Għadma (p. 31)

It-Tifel, tifel (p. 37)

It-Tfajla Sabiħa (p. 43)

Nemex (p. 45)

L-Album tar-Ritratti (p. 53)

Kewkba (p. 56)

It-Tifla li Kienet Toħlom bir-Roti (p. 58)

In-Naħla Prinċipessa (p.63)

Imisshom (p. 80)

 

Senduq Buffuri (vjola)

(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Anthony Rapa, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Lija, il-Kulleġġ Santa Tereża)

Meta Ruġġier bagħtilna kartolina! (p. 5)

Invenzjoni ġdida (p. 13)

Mirjana, Mireja u Milena (p. 18)

Bertu jpinġini (p. 24)

Monument għal Ġorġ (p. 27)

Fil-Ġnien ta’ Maggie (p. 33)

Tgħid nixtri? (p. 41)

Il-Ħuġġieġa ta’ San Ġwann (p. 47)

Kollox kien beda minn teleskopju (p. 55)

Sal-Ġnien (p. 77)

 

Il-Kitba

Fit-tabella t’hawn taħt issib ġeneri differenti ta’ kitba b’tagħrifiet għall-għalliema flimkien ma’ eżerċizzji u kampjuni:

Avviż Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Informazzjoni Personali Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni 
Kapxin Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Messaġġ Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Riklam Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Slowgan Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Intervista Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni

Hawn taħt issib eżerċizzji tal-kitba fuq:

Dawra sal-Belt
Vaganza

Il-Grammatika

Grazzi lill-għalliema Claire Sammut mill-Iskola Primarja tar-Rabat, Malta, ta’ dawn ir-riżorsi sbieħ.

Il-Verbi moħfija

Is-Sinonimi

L-Aġġettivi

L-Aġġettivi opposti

 

It-Taħdit

 

Is-Smigħ

 

==============================

RIŻORSI OĦRA

 

Poeżiji

Poeżiji għat-tfal

 

Kitbiet

Mit-tfal għat-tfal