Riżorsi Interattivi tas-Smigħ għat-Tagħlim tal-Malti bħala Lingwa Barranija.

Il-Ħuta – Fehim mis-smigħ: Taħriġ interattiv imħejji mis-Sa Christabel Attard.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti tal-Primarja. 

 


Emme – L-Għasfur Ċkejken: Fehim mis-smigħ – Taħriġ Interattiv fuq il-kartun Emme mħejji mis-Sur Owen Farrugia.
Din ir-riżorsa hija mmirara għall-istudenti tal-Primarja.


 


It-Tberik tal-Annimali: Fehim mis-Smigħ – Taħriġ Interattiv fuq Avviż mħejji mis-Sa Amanda Lupi Spencer. 
Dan it-taħriġ huwa mmirat għall-istudenti tal-Primarja.


 


Festi Nazzjonali u Reliġjużi: Taħriġ Interattiv dwar il-kultura tal-festi mħejji mis-Sa Ylenia Baldwin.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti fl-iskola Medja jew Sekondarja.