Riżorsi għat-Tagħlim tal-Metalingwa għall-Malti bħala Lingwa Barranija – Il-Komparattiv u s-Superlattiv tal-Aġġettiv

Pakkett ta’ riżorsi li jinkludi preżentazzjoni informattiva u taħriġ dwar il-komparattiv u s-superlattiv tal-aġġettiv.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.