Riżorsi tal-Metalingwa għas-Sitt sena tal-Primarja skont is-sillabu l-ġdid

Pakkett ta’ riżorsi fuq in-Nomi Verbali li jinkludi preżentazzjoni informattiva u taħriġ biex l-istudenti jitgħallmu joħorġu n-nom verbali bit-żewġ tifsiriet tiegħu minn verbi Semitiċi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.