Preżentazzjonijiet/Leħħiet dwar in-Numri għas-snin kollha tal-Primarja

Sensiela ta’ preżentazzjonijiet dwar in-numri li jistgħu jintużaw ukoll bħala leħħiet mill-għalliema. Dawn jinkludu n-numri miż-żero sal-miljun kif ukoll xi mudelli biex it-tfal jiktbu n-numri sew. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

numri-kbar-eluf-y-5-6