Preżentazzjoni bit-Taħriġ Interattiv fuq il-Karozzin għall-Istudenti tal-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-Karozzin – Preżentazzjoni b’Taħriġ interattiv għall-Fehim mis-Smigħ / Qari mħejjija mis-Sa Antonia Ciantar

Is-silta dwar il-Karozzin użata fil-preżentazzjoni PDF / DOCX