L-Għadd – Il-Plural – Riżorsi tal-Grammatika għall-Ħames Sena tal-Primarja

Riżorsi tal-grammatika li jinkludu preżentazzjoni informattiva, taħriġ interattiv u karti tat-taħriġ dwar il-Plural. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.