Riżorsi tat-Taħdit – Frażijiet biex ninqeda minn postijiet pubbliċi – Malti għall-Barranin – Il-Ħames Sena tal-Primarja

Riżorsi fil-ħila tat-Taħdit li jolqtu l-kisba:

K1 Nuża vokabularju bażiku u frażijiet sempliċi biex ninqeda f’postijiet pubbliċi bħal f’ħanut, il-posta, il-bank, it-trasport pubbliku u l-ajruport.

Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.