Riżorsi tal-Malti għall-Barranin tat-Tielet Sena tal-Primarja

Pakkett ta’ riżorsi li jinkludi preżentazzjonijiet u taħriġ interattiv. Dawn ir-riżorsi jolqtu l-kisba tas-smigħ (K6) fejn it-tfal se jitgħallmu kliem bażiku li għandu x’jaqsam mal-ikel, il-ħwejjeġ, il-familja, il-post fejn jgħixu u l-iskola. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.