Riżorsi Ġodda dwar it-Tislim

Huwa importanti li nkunu nafu kif insellmu u nikkomunikaw sew ma’ xulxin.  Għal dan il-għan inħolqu kartelluni li jolqtu dan l-aspett komunikattiv.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħolqot dawn ir-riżorsi.

stampa dahla