Riżorsi għall-Barranin fis-Sekondarja

Preżentazzjonijiet biex jgħinu lill-istudenti  barranin fil-lessiku.  Dawn huma  dwar il-karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin, xi nsibu fil-garaxx, xi nsibu fil-living room, reċipjenti u pożati, kejl – użin u qisien.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

bliet-u-rhularecipjenti-u-pozatiuzin-u-qisiengaraxxliving-room