Karti tat-taħriġ fuq Zito Zandarell

Inroddu ħajr u nifirħu lill-għalliema tal-Malti, is-Sa Tiziana Bugeja, li tgħallem fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet, il-Mosta, tal-Kulleġġ Marija Reġina, talli għoġobha tgħaddilna għadd ta’ karti tat-taħriġ u preżentazzjonijiet fuq il-ktieb Zito Zandarell ta’ Carmel G. Cauchi. Prosit tassew!

Dan il-materjal tajjeb għal dawk l-għalliema li jkunu qed jirrevedu l-ġrajjiet ta’ Zito mal-istudenti tal-ewwel sena tas-sekondarja. L-ewwel sett ta’ karti tat-taħriġ issibuh hawn.

Fit-taqsima tal-Ħiliet Bażiċi tellajna wkoll il-leħħiet tas-sillabi kv u vk għal dawk l-għalliema li jinqdew bil-metodu tal-ispellija biex jgħallmu lill-istudenti tagħhom jaqraw u jiktbu bil-Malti.

Saħħa u tislijiet,

David Muscat
Uffiċjal Edukattiv tal-Malti