Issa wkoll mill-YouTube…

http://www.youtube.com/edukazzjonimt

Nieħdu gost ngħarrfukom li għadna kemm ftaħna stazzjon tal-YouTube speċjalizzat għar-riżorsi viżivi għat-tagħlim tal-Malti. Nistednukom tidħlu fih u tużaw dawn ir-riżorsi, li se nkomplu ntellgħu minn żmien għal ieħor, fil-klassijiet tagħkom.

Nirringrazzjaw lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti tal-appoġġ u lil Thomas Pace li qed jieħu ħsieb dan l-istazzjon.

Fost l-ilsna kollha, ja lsien pajjiżi,
isbaħ u bħalek jien ma narax;
ruħi mingħajrek bħal fomm imbikkem
li jrid jitkellem u ma jistax.

Anastasju Cuschieri