Wara Jum Dun Karm 2010…

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ottubru 2010, il-Kumitat Festi Nazzjonali u d-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni tellgħu ċerimonja simbolika f’ġieħ Dun Karm maġenb il-monument tiegħu, il-Furjana. Għal din iċ-ċerimonja attendew is-Segretarju Parlamenti taż-Żgħażagħ u Sport, l-Onorevoli Clyde Puli, is-Sindku tal-Furjana s-Sur Nigel Holland, is-Sindku ta’ Ħaż-Żebbuġ is-Sur Alfred Grixti, u uffiċjali mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni.
 
Nifirħu lill-iskola primarja tal-Furjana u l-kor tat-tfal tagħha li kantawlna l-Innu ta’ Filgħodu u l-Innu Nazzjonali. Nifirħu wkoll lill-istudenti kollha li taw sehemhom għal din l-okkażjoni, b’mod speċjali lil Sara Vella mill-iskola ta’ St Joseph, Tas-Sliema, li qrat L-Innu ta’ Filgħodu; lil Charlton Mifsud u Brandon Sciberras mill-iskola F.X. Attard, il-Marsa, mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca li qraw Żewġ Qronfliet; lil Jake Farrugia mill-iskola tas-Seminarju, ir-Rabat, li qara Lil Malta, u lil Jessica Galea mill-iskola Sekondarja tal-Bniet, mill-Kulleġġ Santa Margerita li qrat Malta Ġawhra tal-Mediterran.
 
Għal din l-okkażjoni nnutajna li ġew bosta nies oħra kif ukoll rappreżentanti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Arti u l-Kultura, u mill-Akkademja tal-Malti. Ġew ukoll studenti minn bosta skejjel u kulleġġi fosthom: il-Kulleġġi San Ġorġ Preca, Santa Margertita, Sant’Injazju, is-Seminarju tar-Rabat, St Joseph ta’  Tas-Sliema, u Giovanni Curmi tan-Naxxar.
 
Is-Sur Joseph P. Borg mexxa din iċ-ċerimonja.

Ara l-album bir-ritratti ta’ din l-attività minn hawn [ppt]