Il-Valur ta’ de Soldanis

TAĦDITA PUBBLIKA FUQ DE SOLDANIS

Nhar it-Tlieta, 30 ta’ Ottubru 2012 se ssir taħdita fil-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta, b’rabta ma’ de Soldanis, fuq l-istorja, il-pitturi, l-ikel, l-ilbies, id-dizzjunarju u l-pronunzja.

Il-kelliema se jkunu l-Prof. Frans Ciappara, il-Prof. Keith Sciberras, Kenneth Gambin, Claire Bonavia, Rosabelle Carabott u Janica Magro.

Min jiġi jingħatalu ktejjeb bil-kulur fuq de Soldanis, ideali għall-istudenti tas-Sekondarja.

It-taħdita se ddum siegħa u nofs (mis-6.30pm sat-8pm) u d-dħul għaliha b’xejn.

Ara t-tagħrif fuq din l-attività minn hawn.

————————

KTIEB FUQ DE SOLDANIS GĦAS-SEKONDARJA

Il-ktieb ta’ de Soldanis għall-istudenti tas-sekondarja tnieda fl-24 ta’ Ottubru fil-Ministeru ta’ Għawdex. Ara l-istqarrija u r-ritratti tat-tnedija.

Minn hawn tista’ tniżżel kopja pdf tal-ktieb. Dawn huma t-tweġibiet tat-taħriġiet li ssib fl-istess ktieb u kopja tat-tmien djalogi ta’ de Soldanis.