Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi: Mejju 2018

Din hija l-linja gwida li fuqha għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.