Tmexxija Effettiva

Fit-28 ta’ Mejju 2012, fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet tal-Imrieħel, il-Prinċipal tal-Kulleġġ Santa Tereża, Dr Frank Fabri, nieda l-ktieb Tmexxija Effettiva ta’ Skejjel f’Kulleġġi – Kunsiderazzjonijiet f’Kuntest ta’ Bidla. Dan huwa l-ewwel ktieb bil-Malti li jiddiskuti u jirrifletti fuq it-tmexxija tal-iskejjel f’kulleġġi f’Malta.

Nifirħu lill-awtur tal-analiżi mirquma li għamel u talli għaraf ikompli jħaddem b’tant għaqal u ħila l-lingwa Maltija fl-għalqa edukattiva. Prosit tassew!