Tliet riżorsi għall-Istudenti tad-Disa’ Sena fuq il-Verbi mir-Rumanz u l-Ingliż

Tliet riżorsi dwar l-użu u t-tħaddim ta’ verbi mir-Rumanz u l-Ingliż fit-Temp Perfett, Imperfett u Futur imħejjina mis-Sur G. Curmi. 

Verbi mir-Rumanz u l-lngliż fil-Perfett

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) – (Gareth Curmi)

Għan tar-Rizorsa: L-istudenti jipprattikaw u jitgħallmu jagħżlu bejn il-verbi li ġejjin mis-Semitiku, mir-Rumanz u mill-Ingliż fit-temp perfett u jużawhom kemm fil-qari kif ukoll fil-kitba.

Istruzzjonijiet: 1. Aqra s-silta li ġejja u agħmel ċirku madwar il-verbi kollha fil-perfett.
2. Poġġi l-verbi li sibt fis-silta ta’ qabel fil-kolonna t-tajba.
3. Aqra n-nota dwar il-verbi Semitiċi u sib sitt eżempji oħra ta’ verbi Semitiċi.
4. Aqra n-nota dwar il-verbi Rumanzi u Ingliżi u sib erba’ eżempji oħra ta’ verbi Rumanzi
u verbi Ingliżi. 
 
Karti tat-Taħriġ (DOCX / PDF) bl-eżerċizzji li jinsabu fir-riżorsa tal-Bord Interattiv.


 

Verbi mir-Rumanz u l-Ingliż fl-Imperfett

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) – (Gareth Curmi)

Għan tar-Rizorsa: L-istudenti jipprattikaw u jitgħallmu jagħżlu bejn il-verbi li ġejjin mis-Semitiku, mir-Rumanz u mill-Ingliż fit-temp imperfett u jużawhom kemm fil-qari kif ukoll fil-kitba.

Istruzzjonijiet: 1. Iddiskuti t-tema tat-tibdil fil-klima u l-mod kif dan qed jaffettwa xi pajjiżi partikulari.
2. Aqra s-siltiet li ġejjin u aħdem l-eżerċizzji.
3. Oħloq kartellun biex turi apprezzament lejn l-ambjent u tqajjem kuxjenza fuq il-protezzjoni tiegħu.

Kati tat-Taħriġ (DOCX / PDF


 

Verbi mir-Rumanz u l-Ingliż fil-Futur

Preżentazzjoni bit-tema tal-ispazju fuq il-verbi mir-Rumanz u mill-Ingliż. (Gareth Curmi)

Permezz ta’ din ir-riżorsa l-istudenti jitgħallmu jikkonjugaw tajjeb verbi mir-Rumanz u mill-Ingliż fit-temp futur u jużawhom kemm fil-kitba kif ukoll fit-taħdit.