Testi għall-Qari u Taħriġ għar-Raba’ Sena

Riżorsi għall-Fehim mill-Qari għar-4 Sena tal-Primarja.  Dawn is-siltiet jinkludu mistoqsijiet u eżerċizzji li jistħarrġu aspetti varji tal-metalingwa f’kuntest.  (K5)  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.