Taħriġ Online fuq il-Partiċipju Attiv għall-Istudenti tad-9 Sena Sekondarja

Kwiżż Virtwali (Online) – Agħżel l-Għerq t-tajjeb u nissel il-Partiċipju fil-forma t-tajba. (Jake Debattista)

Deskrizzjoni tal-Attività: L-għalliem jaqsam il-klassi fi 3 gruppi. Kull grupp ikollu 6 mistoqsijiet differenti x’jirrispondi. Għall kull sentenza kull grupp irid jagħżel l-għerq it-tajjeb mil-lista li għandu u wara jrid inissel il-forma t-tajba tal-partiċipju attiv verbali. Għal kull risposta tajba l-ġrupp jiggwadanja ammont ta’ marki li jingħaddu biex fl-aħħar jiddeterminaw min ġab l-aktar punti.

Ara t-tweġibiet għal dan it-taħriġ.