Taħriġ Interattiv dwar iz-Zokk Morfemiku għall-Istudenti tat-Tmien Sena

Attività għall-bord interattiv (StarBoard) bl-għan li l-istudenti jsiru konxji taz-Zokk Morfemiku u jitgħallmu wkoll inisslu kliem ieħor mill-istess zokk morfemiku. Din l-attività tħejjiet mis-Sur G. Curmi.