Taħriġ għall-Fehim mis-Smigħ permezz tal-leġġendi

Dawn il-filmati u t-taħriġ relatat huma mmirati għall-istudenti tal-1 sena tal-Iskola Medja.
Żur il-paġna għal aktar riżorsi.

L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

l-eremita-ta-wied-il-ghasel-tahrig

L-Għarusa tal-Mosta

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Għarusa tal-Mosta

l-gharusa-tal-mosta